Klasične nauke

Курс:
Историјска граматика латинског језика II (осн.)
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Горан Видовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: .
Циљ изучавања курса: .
Предуслови за полагање: .
Облици наставе: .
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Buck
↑↑↑