Klasične nauke

Курс:
Jezik latinske epistolografije i njegovi varijeteti
Предавачи: др Војин Недељковићредовни професор
др Борис Пендељванредни професор
др Драгана Димитријевићванредни професор
др Горан Видовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 8.00
Циљ изучавања курса: Proširivanje znanja stečenih slušanjem i polaganjem predmeta Istorijska gramatika latinskog jezika I na trećoj godini studija. Sticanje znanja koja omogućuju bavljenje naučnoistraživačkim radom u oblasti latinistike, uvid u različite nivoe i periode razvoja latinskog jezika, stilske odlike pojedinih pisaca i pojedinih književnih rodova. Izrada diplomskog rada (oko 50 strana) na neku od tema iz ove oblasti (prevod teksta sa latinskog uz uvodnu studiju i komentare ili samo studija, zavisno od izbora studenta). Temu diplomskog rada trebalo bi odabrati što pre, a najkasnije na početku letnjeg semestra. Kurseve na ovom predmetu mogu slušati i studenti magistarskih studija latinističkog usmerenja.
Предуслови за полагање: Položen ispit iz Istorijske gramatike latinskog jezika I
Облици наставе: Specijalni jednosemestralni kursevi zasnovani na čitanju i analiziranju tekstova na kojima se izučavaju gore pomenute pojave. Konsultacije oko izbora teme diplomskih radova, praćenje njihove izrade. Nedeljno 4 časa (spoj predavanja i vežbi).
Начин оцењивања рада и резултата: Ocenjuje se pripremljenost za časove i konsultacije kao i znanje pokazano na ispitima. Ispiti na završetku jednosemestralnih kurseva (zavisno od prirode kursa usmeni ili pismeni ispit ili odbrana rada); završni usmeni ispit posle osmog semestra.
План курса:

1. недеља
предавање - Vrste pisama i njihov jezik (zvanična, privatna, fiktivna)
.

2. недеља
предавање - Rimski izvori o epostolografiji

3. недеља
предавање - Jezik i stil zavisno od obrazovanosti autora pisama i epohe

4. недеља
предавање - Pisma kao izvor za proučavanje elemenata govornog (vulgarno lat.) jezika

5. недеља
предавање - Pisma običnih, često slabo obrazovanih ljudi

6. недеља
предавање - Pisma Rustika Barbara bratu (CPL 303, 304)

7. недеља
предавање - Pismo Klaudija Terencijana ocu (CPL 251)

8. недеља
предавање - Pismo Klaudije Serene (Vind. Tabl II 219)

9. недеља
предавање - Neretorizovani jezik obrazovanih Rimljana; izbor iz Ciceronovih pisama

10. недеља
предавање - Ciceronova zvanična pisma (izbor)

11. недеља
предавање - Pisma Plinija Mlađeg (zvanična i privatna)

12. недеља
предавање - Senekina pisma
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
L.R. Palmer, The Latin Language, London Veikko Vaananen, Introduzione al latino volgare, Bologna 1982. Michael Trapp, Greek and latin Letters, Cambridge 2oo3.
↑↑↑