Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 21.05. 2020.
  • уплата најкасније до: 22.05. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 22.05. 2020.
  • испити: од 01.06. до 27.06. 2020.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
5.6. у 9:00 амф.

Систем васпитања и образовања
4.6. у 9:00 амф.

Основи педагошке науке
2.6. у 19:00 амф.

Општа психологија
8.6. у 8:30  8.6. у 8:30, амф. 101

Статистика у истраживању образовања
9.6. у 9:30  9.6. у 9:30, амф. 208

Професионалне вештине
5.6. у 13:00 103,105

Основи психологије личности
6.6. у 8:30 амф.

Општа педагогија
5.6. у 9:00 амф.

Општа педагогија
6.6. у 13:30 амф.

Увод у развојну психологију
3.6. у 19:00 амф.

Развојна психологија
3.6. у 19:00 амф.

Историја педагошких идеја
1.6. у 11:00 амф.

Образовање и медији
1.6. у 14:00 667

Рад с даровитим ученицима
4.6. у 11:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
4.6. у 11:00 амф.

Информационе технологије у образовању
2.6. у 19:00 101

Ваншколска педагогија
5.6. у 9:00 амф.

Увод у педагошку психологију
5.6. у 13:00 амф.

Педагошка психологија
5.6. у 13:00 амф.

Развој педагогије у Срба
3.6. у 13:30 101,103

Историја школства у Србији
3.6. у 13:30 101,103

Увод у педагошка истраживања
6.6. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
6.6. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
6.6. у 11:00 амф.

Дидактика
1.6. у 12.00 101

Предшколска педагогија
5.6. у 10:00 103,105

Школска педагогија
4.6. у 14:00 амф.

Развијање и евалуација програма
5.6. у 13:00 103,105

Школска педагогија (одабране теме)
4.6. у 11:30 277

Језик и образовање
1.6. у 16:00 амф.

Андрагогија
3.6. у 12:00 амф.

Породична педагогија
4.6. у 15:00 213

Савремени педагошки правци
4.6. у 14:00 213

Системи и програми предшколског васпитања
5.6. у 10:00 103,105

Дечја игра и стваралаштво
5.6. у 13:00 103,105

Методика рада школског педагога
6.6. у 12:00 277

Планирање у настави
2.6. у 13:30 101

Методе рада предшколског педагога
5.6. у 10:00 103,105

Дидактичке теорије - импликације у настави
1.6. у 16:00 амф.

Праћење и оцењивање у настави
2.6. у 16:00 101

Евалуација школског образовања
4.6. у 10:00 211

Методе истраживања у педагогији
6.6. у 14:30 276

Инклузија у образовању
4.6. у 12:00 211

Интерактивне методе у настави
5.6. у 12:00 269

Методика језичког образовања
1.6. у 16:00 амф.

Методика математичког образовања
1.6. у 12:00 101

Истраживања у педагогији (мастер)
6.6. у 11:00 амф.

Детињство, култура и образовање(мастер)
2.6. у 13:30 606

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
4.6. у 11:30 277

Управљање у образовању (мастер)
4.6. у 11:30 277

Компаративна педагогија (мастер)
4.6. у 11:30 277

Педагошко саветовање (мастер)
4.6. у 11:30 277

Савремене теорије васпитања (мастер)
4.6. у 11:00 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
4.6. у 11:00 амф.

Евалуација рада наставника (мастер)
5.6. у 12:00 269

Општа историја педагогије (мастер)
3.6. у 13:30 101,103

Национална историја педагогије (мастер)
3.6. у 13:30 101,103

Породични односи и васпитање (мастер)
4.6. у 15:00 213

Високошколско образовање (мастер)
4.6. у 15:00 213

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
2.6. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
2.6. у 13:30 270

Превенција антицосијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
4.6. у 11:30 277

Технике истраживања у педагогији (мастер)
6.6. у 14:00 276
↑↑↑