Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 10. до 23.05. 2021.
  • уплата најкасније до: 21.05. 2021. / 50%/
  • провера услова и приговори: 24.05. 2021.
  • испити: од 31.05. до 12.06. 2021.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
3.6. у 9:00 амф.

Систем васпитања и образовања
2.6. у 13:00 амф.

Основи педагошке науке
31.5. у 17:00 амф.

Општа психологија
12.6. у 13:00 105

Статистика у истраживању образовања
8.6. у 14:00 амф.

Професионалне вештине
4.6. у 18:00 101,103

Основи психологије личности
12.6. у 10:00 амф.

Општа педагогија
3.6. у 9:00 амф.

Увод у развојну психологију
5.6. у 12:00 амф.

Развојна психологија
5.6. у 12:00 амф.

Историја педагошких идеја
1.6. у 17:00 амф.

Образовање и медији
31.05. у 11:00 208,211

Рад с даровитим ученицима
2.6. у 13:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
2.6. у 13:00 амф.

Информационе технологије у образовању
31.5. у 17:00 амф.

Ваншколска педагогија
3.6. у 9:00 амф.

Увод у педагошку психологију
4.6. у 8:00 амф.

Педагошка психологија
4.6. у 8:00 амф.

Развој педагогије у Срба
5.6. у 15:30 101,103

Историја школства у Србији
5.6. у 15:30 101,103

Развој школства и педагогије у Србији
5.6. у 15:30 101,103

Увод у педагошка истраживања
3.6. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
3.6. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
3.6. у 11:00 амф.

Дидактика
31.05. у 11:00 208,211

Предшколска педагогија
4.6. у 16:00 101,103

Школска педагогија
2.6. у 15:00 амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
5.6. у 12:00 амф.

Развијање и евалуација програма
4.6. у 18:00 101,103

Школска педагогија (одабране теме)
2.6. у 14:30 277

Језик и образовање
3.6. у 10:00 208

Андрагогија
3.6. у 13:00 103

Породична педагогија
31.05. у 17:00 103

Савремени педагошки правци
2.6. у 11:00 213

Системи и програми предшколског васпитања
4.6. у 16:00 101,103

Дечја игра и стваралаштво
4.6. у 18:00 101,103

Методика рада школског педагога
5.6. у 12:00 277

Стручна пракса 2
2.6. у 14:30 277

Планирање у настави
1.6. у 12:00 208

Методе рада предшколског педагога
4.6. у 16:00 101,103

Дидактичке теорије - импликације у настави
3.6. у 10:00 208

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
5.6. од 13:00 на olja.jovanovic@f.bg.ac.rs

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
усмени испит у договору са натавником канцеларија ЦОН

Праћење и оцењивање у настави
2.6. у 12:00 ЦОН

Евалуација школског образовања
2.6. у 15:00 амф.

Методе истраживања у педагогији
4.6. у 11:00 213

Инклузија у образовању
2.6. у 15:00 амф.

Интерактивне методе у настави
31.05. рок за достављање радова

Методика језичког образовања
3.6. у 10:00 208

Истраживања у педагогији (мастер)
3.6. у 11:00 амф.

Детињство, култура и образовање(мастер)
1.6. у 13:30 606

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
2.6. у 14:30 277

Управљање у образовању (мастер)
2.6. у 14:30 277

Компаративна педагогија (мастер)
2.6. у 15:00 амф.

Педагошко саветовање (мастер)
2.6. у 15:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
2.6. у 13:00 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
3.6. у 9:00 амф.

Настава и учење (мастер)
31.5. у 11:00 208,211

Евалуација рада наставника (мастер)
2.6. у 14:00 269

Општа историја педагогије (мастер)
5.6. у 15:30 101,103

Национална историја педагогије (мастер)
5.6. у 15:30 101,103

Породични односи и васпитање (мастер)
2.6. у 11:00 213

Високошколско образовање (мастер)
2.6. у 11:00 213

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
1.6. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
1.6. у 13:30 270

Превенција антицосијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
2.6. у 14:30 277

Технике истраживања у педагогији (мастер)
4.6. у 12:00 213

Развој и права детета (мастер)
5.6. у 12:00 амф.
↑↑↑