Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22.06. до 30.06. 2020.
  • уплата најкасније до: 01.07. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 01.07.2020.
  • испити: од 06.07. до 18.07. 2020.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
10.7. у 11:30 амф.

Систем васпитања и образовања
9.7. у 17:00 амф.

Основи педагошке науке
6.7. у 15:30 амф.

Основи психологије личности
8.7. у 9:00 103

Општа психологија
8.7. у 13:00 103

Статистика у истраживању образовања
13.7. у 15:00 амф.

Професионалне вештине
7.7. у 18:30 101,105

Увод у развојну психологију
6.7. у 18:00 амф.

Развојна психологија
6.7. у 18:00 амф.

Историја педагошких идеја
8.7. у 13:00 амф.

Општа педагогија
10.7. у 11:30 амф.

Општа педагогија
13.7. у 12:00 211

Образовање и медији
10.07. у 13:00 667

Рад с даровитим ученицима
9.7. у 17:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
9.7. у 17:00 амф.

Информационе технологије у образовању
6.7. у 15:30 амф.

Ваншколска педагогија
10.7. у 11:30 амф.

Развој педагогије у Срба
9.7. у 15:00 101

Историја школства у Србији
9.7. у 15:00 101

Увод у педагошку психологију
7.7. у 12:00 амф.

Педагошка психологија
7.7. у 12:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
8.7. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
8.7. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
8.7. у 11:00 амф.

Дидактика
10.07. у 11:00 103

Предшколска педагогија
7.7. у 9:00 101,105

Школска педагогија
6.7. у 12:30 амф.

Развијање и евалуација програма
7.7. у 18:30 101,105

Школска педагогија (одабране теме)
6.7. у 10:30 277

Језик и образовање
9.7. у 18:30 103

Породична педагогија
6.7. у 15:30 амф.

Савремени педагoшки правци
6.7. у 15:30 амф.

Андрагогија
10.7. у 13:30 амф.

Системи и програми предшколског васпитања
7.7. у 9:00 101,105

Дечја игра и стваралаштво
7.7. у 18:30 101,105

Методика рада школског педагога
8.7. у 12:00 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
8.7. у 12:00 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
8.7. у 17:00 277

Планирање у настави
13.7. у 10:00 208, 211

Дидактичке теорије - импликације у настави
9.7. у 18:30 103

Праћење и оцењивање у настави
10.7. у 10:00 101

Методе рада предшколског педагога
7.7. у 9:00 101,105

Евалуација школског образовања
6.7. у 9:00 211

Методе истраживања у педагогији
11.7. у 14:30 276

Интерактивне методе у настави
8.7. у 12:00 269

Инклузија у образовању
6.7. у 11:00 211

Методика језичког образовања
9.7. у 18:30 103

Методика математичког образовања
10.07. у 11:00 103

Истраживања у педагогији (мастер)
8.7. у 11:00 амф.

Детињство, култура и образовање (мастер)
7.7. у 13:30 606

Евалуација рада наставника (мастер)
8.7. у 12:00 269

Национална историја педагогије (мастер)
9.7. у 18:00 101

Општа историја педагогије (мастер)
9.7. у 18:00 101

Високошколско образовање (мастер)
6.7. у 15:30 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
6.7. у 15:30 амф.

Педагошко саветовање (мастер)
6.7. у 10:30 277

Компаративна педагогија (мастер)
6.7. у 10:30 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
6.7. у 10:30 277

Управљање у образовању (мастер)
6.7. у 10:30 277

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
7.7. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
7.7. у 13:30 270

Морални развој и морално васпитање (мастер)
9.7. у 17:00 амф.

Савремене теорије васпитања (мастер)
9.7. у 17:00 амф.

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
6.7. у 10:30 277

Технике истраживања у педагогији (мастер)
11.7. у 14:00 276
↑↑↑