Pedagogija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок
(редовни)

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 01. до 05.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 04.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 06.09. 2020.
  • испити: од 07.09. до 19.09. 2020.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
12.9. у 11:30 амф.

Систем васпитања и образовања
11.9 у 14:00 амф.

Основи педагошке науке
8.9. у 10:00 амф.

Основи психологије личности
18.9. у 16:00 103

Општа психологија
18.9. у 16:00 103

Статистика у истраживању образовања
16.9. у 12:00 амф.

Увод у развојну психологију
9.9. у 10:00 208

Развојна психологија
9.9. у 10:00 208

Историја педагошких идеја
8.9. у 12:30 амф.

Општа педагогија
11.9. у 14:00 амф.

Увод у педагошку психологију
7.9. у 11:00 208

Педагошка психологија
7.9. у 11:00 208

Образовање и медији
11.9. у 11:00 104,105

Рад с даровитим ученицима
12.9. у 11:30 амф.

Ваншколска педагогија
11.9. у 14:00 амф.

Информационе технологије у образовању
8.9. у 10:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
12.9. у 11:30 амф.

Развој педагогије у Срба
9.9. у 11:00 104,105

Историја школства у Србији
9.9. у 11:00 104,105

Развој школства и педагогије у Србији
9.9. у 11:00 104,105

Увод у педагошка истраживања
17.09. у 11:00 101

Методе и технике истраживања у образовању
17.09. у 11:00 101

Методологија педагошких истраживања
17.09. у 11:00 101

Дидактика
11.9. у 11:00 104,105

Школска педагогија
12.9. у 14:00 амф.

Предшколска педагогија
7.9. у 10:00 103,104,105

Школска педагогија (одабране теме)
12.9. у 11:00 277

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
9.9. у 10:00 208

Развијање и евалуација програма
7.9. у 13:00 103,104,105

Језик и образовање
10.9. у 12:00 104,105

Породична педагогија
8.9. у 10:00 амф.

Савремени педагошки правци
8.9. у 10:00 амф.

Андрагогија
14.9. у 16:00 103

Системи и програми предшколског васпитања
7.9. у 10:00 103,104,105

Дечја игра и стваралаштво
7.9. у 13:00 103,104,105

Методика рада школског педагога
12.9. у 11:00 277

Стручна пракса 2
12.9. у 11:00 277

Планирање у настави
11.9. у 11:30 амф.

Методе рада предшколског педагога
7.9. у 10:00 103,104,105

Праћење и оцењивање у настави
9.9. у 12:00 211

Дидактичке теорије - импликације у настави
10.09. у 12:00 104,105

Методе истраживања у педагогији
17.9. у 14:00 276

Инклузија у образовању
11.9. у 14:00 211

Интерактивне методе у настави
9.9. у 14:00 269

Евалуација школског образовања
12.9. у 14:00 амф.

Методика математичког образовања
11.9. у 11:00 104,105

Методика језичког образовања
10.9 у 12:00 104,105

Истраживања у педагогији (мастер)
17.9. у 11:00 101

Високошколско образовање (мастер)
8.9. у 10:00 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
8.9. у 10:00 амф.

Педагошко саветовање (мастер)
12.9. у 14:00 амф.

Компаративна педагогија (мастер)
12.9. у 14:00 амф.

Управљање у образовању (мастер)
12.9. у 11:00 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
12.9. у 11:00 277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
12.9. у 11:00 277

Детињство, култура и образовање (мастер)
8.9. у 13:30 606

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
8.9. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
8.9. у 13:30 270

Национална историја педагогије (мастер)
9.9. у 11:00 104,105

Општа историја педагогије (мастер)
9.9. у 11:00 104,105

Настава и учење (мастер)
11.9. у 11:00 104,105

Савремене теорије васпитања (мастер)
12.9. у 11:30 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
12.9. у 11:30 амф.

Евалуација рада наставника (мастер)
9.9. у 14:00 269

Технике истраживања у педагогији (мастер)
17.9. у 14:00 276
↑↑↑