Pedagogija

Курс:
Психологија даровитости (осн.)
У оквиру предмета: Психологија даровитости
Предавачи: др Јован Мирићредовни професор у пензији
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: A.KONCEPCIJE I FENOMEN DAROVITOSTI Koncepcije darovitosti Istraživanja darovitosti: problemi i metodološka rešenja Biološke i sredinske osnove, razvoj i ishodi darovitosti Socio-emocionalni razvoj i ličnost darovitih osoba Posebni tipovi darovitosti i razlike među darovitom decom B.PRAKTIČNA PITANJA U PSIHOLOGIJI DAROVITOSTI Identifikacija darovitosti Vaspitavanje darovite dece Školovanje i obrazovanje darovitih: sporna pitanja, načelna rešenja, specifični problemi u školovanju darovitih učenika i načini njihovog prevazilaženja
Циљ изучавања курса: Student treba da ovlada osnovnim pojmovima i formalizovanom terminologijom iz oblasti psihologije darovitosti; upozna teorijska tumačenja i empirijske nalaze o fenomenu darovitosti i razume njihove praktične implikacije.
Предуслови за полагање: Увод у психологију образовања, Психологија интелигенције
Облици наставе: Predavanja. Ukupno 26 časova u semestru. Vežbe. Ukupno 26 časova u semestru.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Maksić, S. B. (1998). Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Radoš, K. (1996). Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Sternberg, R. J. (ur.) (2004). Definitions and conceptions of giftedness. Thousand Oaks, California: Corwin Press & National Association for Gifted Children.
Sternberg, R. J. & Davidson, J. E. (ur.) (2005). Conceptions of giftedness (drugo izdanje). Cambridge University Press.
Winner, E. (1996). Gifted children. Myths and realities. New York: Basic Books.
↑↑↑