Pedagogija

Курс:
Систем васпитања и образовања (осн.)
Предавачи: др Радован Антонијевићредовни професор
др Наташа Николићдоцент
др Александар Тадићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава Појам, структура и обележја система васпитања и образовања (ВиО). Повезаност са другим деловима друштва. Оснивање, развој, управљање и контрола системом ВиО. Детерминанте развоја система ВиО и школства. Однос институциналног и ванинституционог ВиО. Породица у систему ВиО. Школе и предшколске установе у систему ВиО. Васпитање и образовање деце и младих са посебним потребама. Одрасли у систему образовања и васпитања. Масовни медији, културно-просветне институције, центри за бригу о деци и младима. Систем школства. Институције за предшколско ВиО, основно, средње и високо образовање, у Србији и свету. Управљање системом ВиО. Институције за праћење и унапређивање квалитета ВиО. Промене у систему школства у Србији. Практична настава Анализа структуре система ВиО у Србији. Основно и обавезно образовање у Србији и земљама ЕУ. Струтура и основна обележја средњег образовања у Србији и ЕУ. Болоњски процес у Србији. Актуелне промене у систему образовања у Србији и земљама ЕУ
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања и разумевање начела организовања и функционисања савремених система образовања и васпитања код нас и у свету, разумевање повезаности са осталим деловима друштва, препознавање динамике и потреба развоја и унапређења система.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, дискусије, групни пројекти, презентације радова.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ивић, И. (2001): Свеобухватна анализа система основног образовања у СРЈ. Београд: УНИЦЕФ. Стр. 9-40.
Коцић, Љ. (1989): Промене у средњој школи заснивати на резултатима научних истраживања, у Школа пред изазовом сутрашњице. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Министарство просвете РС (1998): Основно и обавезно образовање у свету. Београд: Министраство просвете РС.
Министарство просвете и спорта РС (2001): Десет година реформи обавезног образовања (1984-1994) у неким европским земљама. Београд: Министарство просвете и спорта РС.
Министарство просвете и спорта РС (2004): Квалитетно образовање за све – изазови реформе образовања у Србији. Београд: Министарство просвете и спорта РС. Стр.15-28, 61-63, 99-106,127-131,139-142.
Петрић, Б. (2006): Речник реформе образовања. Нови Сад: Педагошки завод Војводине.
Антонијевић, Р. (2013). Општа педагогија. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета. (Систем васпитања и образовања, 281-330)
Поткоњак, Н. (1980). Систем образовања и васпитања у Југославији. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
↑↑↑