Pedagogija

Курс:
Комуникација и конструктивно решавање сукоба
Предавачи: др Јелена Врањешевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: -
Циљ изучавања курса: -
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: -
↑↑↑