Sociologija

 • Урбана социологија, просторна социологија, социологија локалног развоја
 • 2004 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2009 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СОЦИО-ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ НОВОГ БЕОГРАДА НАКОН 1989.ГОДИНЕ)
 • 2015 - докторске студије - ФФ
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2009 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2007 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2004 -  Социолошко удружење Србије и Црне Горе  (чланство)
 • 2005 -  2005 - Трансформацијске стратегије друштвених група у Србији, евиденциони број 1640
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета (Истраживач, стипендиста МНЗЖС )
 • 2006 -  2007 - Друштвени актери и друштвене промене у Србији 1990-2010. године, евиденциони број 149005
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета (Истраживач, стипендиста МНЗЖС)
 • 2006 -  Differentiated Neighbourhoods
  Центар за визуелну културу,МСУБ (Истраживач)
 • 2006 -  2007 - Професионално активирање стручњака у Србији: млади социолози и тржиште рада
  Филозофски факултет и Фонд за отворено друштво, Београд (Истраживач)
 • 2007 -  Integrated and United? A Quest for Citizenship in an Ever Closer Europe
  Центар за студије глобализације, Београд (Истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑