Studenti

У Одсеку за студентске послове студент уписан у текућу школску годину може добити:

 • уверење о редовном студирању:
  1. стандардно (за дечији додатак, здравствено осигурање, повлашћену вожњу, породичну пензију, војну обавезу)
  2. нестандардно (уверења за све сврхе за које се не може користити стандардно уверење)
 • уверење о положеним испитима
 • оригинална документа на реверс
 • дупликат индекса
 • диплому, додатак дипломе и уверење о дипломирању и положеним испитима
 • информације у вези са студентским стипендијама и кредитима, смештајем у студентским домовима (искључиво код референта задуженог за студентски стандард).

 

У Одсеку за студентске послове студент уписан у текућу школску годину може предати следеће молбе/захтеве:

 • за признавање испита са других факултета
 • за умањење школарине
 • за повраћај уплаћене накнаде
 • за мировање права и обавеза
 • за испис са Факултета.


Документа потребна за добијање уверења или докумената, односно приликом предавања различитих молби/захтева


Висина накнадa, жиро рачун Факултета и позив на број:

О висини накнадa, жиро рачуну Факултета и позиву на број можете се обавестити у рубрици Студенти - Корисне информације (на www.f.bg.ac.rs/studenti/fajlovi), у одељку Одлуке за академску 2012/2013. годину: упис, школарина, трошкови студија, испитни рокови.

↑↑↑