Andragogija

 • Нормативна етике
  Кантова филозофије морала
  Примењена етика
  Филозофија права
  Међународна етика
 • 1975 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1984 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ШЕЛЕРОВА И ХАРТМАНОВА КРИТИКА КАНТОВОГ ФОРМАЛИЗМА У ЕТИЦИ)
 • 1991 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КАНТОВА ФИЛОЗОФИЈА МОРАЛА)
 • (2007 - 2007) Portlandski državni univerzitet Portland, Oregon, SAD
 • (2006 - 2006) Portlandski državni univerzitet Portland, Oregon, SAD
 • (2005 - 2005) Portlandski državni univerzitet Portland, Oregon, SAD
 • (2004 - 2004) Portlandski državni univerzitet Portland, Oregon, SAD
 • (2001 - 2001) Univerzitet Arizone, Tuson, Arizona, SAD
 • 2003 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ФИЛОЗОФИЈА)
 • 1997 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТИКА)
 • 1997 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТИКА)
 • 1992 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ЕТИКА)
 • 1980 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТИКА)
 • 2001 -  2002 -  „Примењена етика“ (Applied Ethics”)
  Портландски државни универзитет, Орегон, САД (гостујући професор)
 • 2001 -  2003 -  - „Кантова практична филозофија“ (“Kant’s Practical Philosophy”)
  Портландски државни универзитет, Орегон, САД (гостујући професор)
 • 2001 -  2004 -  „Пословна етика“ (“Business Ethics”)
  Портландски државни универзитет , Орегон, САД (гостујући професор)
 • 2005 -  2012 -  „Компјутерска етика“ (“Computer Ethics”)
  Портландски државни универзитет, Summer Session, Орегон, САД (гостујући професор)
 • 2003 -  2004 -  „Политички морал, рат и пацифизам“ (“Political Morality, War, and Pacifism”)
  Портландски државни универзитет, Орегон, САД (гостујући професор)
 • 2006 -  2012 -  „Етика рата“ („Ethics of War“)
  Портландски државни универзитет, Summer Session, Орегон, САД (гостујући професор)
 • 2007 -  2014 - Министарствo науке  (Председник Матичног одбора за друштвене науке)
 • 2007 -  2008 - Универзитет у Београду  (Члан Савета)
 • 2008 -  2009 - Универзитет у Београду  (Члан Одбора за професионалну етику)
 • 2006 -  2010 - Јавни сервис Србије  (Члан УО)
 • 2004 -  2014 - Институт за филозофију и друштвену теорију у Београду  (Члан УО )
 • 2004 -  2008 - Институт за европске студије у Београду  (Члан Савета )
 • 1995 -  1997 - Српско филозофско друштво  (Председник)
 • 1997 -  2014 - Редакција часописа Филозофски годишњак  (чланство)
 • 2005 -  2012 - Уредник едиције „Примењена етика“ у издавачком предузећу Службени гласник  (чланство)
 • 1993 -  1995 - Главни уредник часописа Филозофске студије  (чланство)
 • 1986 -  1990 - Главни уредник едиције „Изазови“ у ИИЦ ССО омладине Србије  (чланство)
 • 1983 -  1988 - Члан редакције часописа Гледишта (1983-1988)  (чланство)
 • 2011 -  2014 - Потпројекат "Биоетички аспекти: морално прихватљиво у биотехнолошки и друштвено могућем", број III 41004.
  Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду (Истраживач)
 • 2005 -  2010 - „Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци“ који финансира Министарство науке Републике Србије
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду (Руководилац пројекта )
 • 1997 -  2014 - International Law and Ethics Conference Series
  ILECS  (Организатор, учесник и предавач )
 • 2011 -  2014 - "Динамички системи у природи и друштву: филозофски и емпиријски аспекти" ев. број 179041, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑