Andragogija

Запослени
управник Одељења: 
др Александра Пејатовић
ванредни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
Предавачи
др Бранислава Кнежић, редовни професор
др Снежана Медић, редовни професор
др Шефика Алибабић-Хоџић, редовни професор
др Миомир Деспотовић, редовни професор
др Виолета Орловић Ловрен, ванредни професор
др Жељко Бралић, ванредни професор
др Катарина Поповић, ванредни професор
др Кристинка Овесни, ванредни професор
др Александра Пејатовић, ванредни професор
Едиса Кецап, асистент
Никола Коруга, асистент
Вукашин Гроздић, истраживач-приправник
Библиотекари:
↑↑↑