Andragogija

Методологија истраживања образовања и учења одраслих
Предавачи: др Снежана Медићредовни професор у пензији
др Миомир Деспотовићредовни професор
др Јован Миљковићванредни професор
др Бранислава Кнежићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑