Budući studenti - Opšte informacije

Упис на студије на Филозофском факултету

Општи услови за упис на основне академске студије у академској 2020/2021. години дефинисани су Општим условима конкурса за упис студената на основне академске и интегрисане академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. годину, објављеним на сајту Универзитета у Београду на http://www.bg.ac.rs/sr/upis/osnovne.php

На истој страни се налазе и услови конкурса за појединачне факултете.

Општи услови и број студената за упис на мастер академске студије у академској 2019/2020. години су дефинисани Општим условима конкурса за упис студената на мастер академске студије на факултетима Универзитета у Београду за школску 2019/20. годину., објављеним на сајту Универзитета у Београду на http://www.bg.ac.rs/sr/upis/master-akademske.php


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заједнички критеријуми за рангирање кандидата

Андрагогија

Етнологија и антропологија

Педагогија

Психологија

Социологија

Филозофија

Упис на основу конкурса

Општи услови и број студената за упис на докторске студије у академској 2018/2019. години је дефинисан Општим условима конкурса за упис студената на докторске академске студије Универзитета у Београду за школску 2018/2019. годину, објављеним на сајту Универзитета у Београду на http://www.bg.ac.rs/sr/upis/doktorske-akademske.php


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заједнички критеријуми за рангирање кандидата

Андрагогија

Археологија

Принципи рангирања пријављених кандидата утврђени су на нивоу Факултета. Од максимално 100 бодова, 40 се добија за резултате претходног рада, а 60 за резултате постигнуте на пријемном испиту (мотивационо писмо и интервју са кандидатима).

При обрачуну резултата претходног рада релевантни су просек оцена на основним и мастер студијама, дужина студирања на основним и мастер студијама и објављени научни радови, уколико их има.

Минималан број бодова (у односу на максималних 100 бодова) које треба добити да би се стекла могућност уписа на докторске студије износи 51.

Педагогија

Психологија

Социологија

Филозофија

↑↑↑