CON Ispiti

РАСПОРЕД ИСПИТА


Основне студије
Психологија за наставнике, писани испит
03.06. 09.00 учионица ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
10.06. 15-17h Aмфитеатар


Мастер студије
Основе педагошког образовања наставника
06.06. 15.30h Кабинет ЦОН

Методика праћења и оцењивања (мастер студије социологије, филозофије, класичних наука, историје уметности)
06.06. 15h Кабинет ЦОН

Интерактивна настава
06.06. 15h Кабинет ЦОН

Планирање и евалуација у настави
10.06. 15-17h Aмфитеатар

Наставник као истраживач - предаја испитних радова
06.06. 16.30 Кабинет ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - испит
06.06. 11.00 Кабинет ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
03.06. 11.00-13.00 Кабинет ЦОН

Методика наставе медицинских предмета и Школска пракса 2 код Милоша Бајчетића
У договору са наставником

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета код Оље Јовановић (предаја предиспитних задатака и писани испит)
03.06. 09.00 учионица ЦОН

Психологија развоја и учења, писани испит
03.06. 09.00 учионица ЦОН

Методе и технике наставног рада
06.06. 15h Кабинет ЦОН

Школска пракса 1 - предаја портфолија
03.06. 11.00-13.00 Кабинет ЦОН

Школска пракса 2 код Оље Јовановић - предаја портфолија
03.06. 11.00-13.00 Кабинет ЦОН
Основне студије
Психологија за наставнике, писaни испит
24.06. у 09.00 Учионица ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, писани испит
27.06. у 17.00 Амфитеатар


Мастер студије
Интерактивна настава
27.06. од 15.30 до 16.30 Кабинет ЦОН

Васпитнообразовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
24.06. од 11.00 до 13.00 Кабинет ЦОН

Методика наставе медицинских предмета и Школска пракса 2 код Милоша Бајчетића
У договору са наставником

Васпитнообразовни рад са децом са посебним потребама - испит
27.06. у 11.00 Кабинет ЦОН

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета код Оље Јовановић (предаја предиспитних задатака и писани испит)
24.06. у 09.00 Учионица ЦОН

Психологија развоја и учења, писани испит
24.06. у 09.00 Учионица ЦОН

Основе педагошког образовања наставника, писани испит
26.06. у 14.00 Кабинет ЦОН

Планирање и евалуација у настави, писани испит
27.06. у 17.00 Амфитеатар

Наставник као истраживач (предаја испитних задатака)
27.06. од 15.30 до 16.30 Кабинет ЦОН

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
26.06. у 13.00-14.00 Кабинет ЦОН

Методе и технике наставног рада
27.06. од 15.30 до 16.30 Кабинет ЦОН

Школска пракса 1 - предаја портфолија
24.06. од 11.00 до 13.00 Кабинет ЦОН

Школска пракса 2 код Оље Јовановић (предаја портфолија)
24.06. од 11.00 до 13.00 Кабинет ЦОН
Основне студије
Психологија за наставнике, писaни испит
30.08. у 09:00 учионица ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
29.08. у 17:00 учионица ЦОН


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писани испит
30.08. у 09:00 учионица ЦОН

Основе педагошког образовања наставника, писмени испит
29.08. у 17:00 учионица ЦОН

Планирање и евалуација у настави, писани испит
30.08. у 17:00 кабинет ЦОН

Наставник као истраживач (предаја испитних задатака)
30.08. од 16:30 до 17:00 кабинет ЦОН

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
29.08. од 16:30 до 17:00 кабинет ЦОН

Методе и технике наставног рада / Интерактивна (предаја испитних задатака)
29.08. од 16:30 до 17:00 кабинет ЦОН

Методика наставе психологије + друштвено-хуманистичких предмета (писани испит и предаја предиспитних задатака)
30.08. у 09:00 учионица ЦОН

Методика наставе медицинских предмета и Школска пракса 2 код Милоша Бајчетића
у договору са наставником

Школска пракса 1 (предаја портфолија)
30.08. од 09:00 до 11:00 учионица ЦОН

Школска пракса 2 код Оље Јовановић (предаја портфолија)
30.08. од 09:00 до 11:00 учионица ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (предаја портфолија)
29.08. од 11:00 до 13:00 или на имејл адресу наставника кабинет ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама (усмени испит)
30.08. у 11:00 кабинет ЦОН
Основне студије
Психологија за наставнике, писaни испит
16.09. у 09:00 учионица ЦОН

Основе педагогије са дидактиком, писмени испит
18.09. у 17:00 учионица ЦОН


Мастер студије
Психологија развоја и учења, писани испит
16.09. у 09:00 учионица ЦОН

Основе педагошког образовања наставника, писани испит
18.09. у 17:00 учионица ЦОН

Планирање и евалуација у настави, писани испит
19.09. у 17:00 кабинет ЦОН

Наставник као истраживач (предаја испитних задатака)
19.09. од 16:30 до 17:00 кабинет ЦОН

Методика праћења и оцењивања (предаја испитних задатака)
18.09. од 16:30 до 17:00 кабинет ЦОН

Методе и технике наставног рада/Интерактивна (предаја испитних задатака)
18.09. од 16:30 до 17:00 кабинет ЦОН

Методика наставе друштвено-хуманистичких предмета код Оље Јовановић (предаја предиспитних задатака и писани испит)
16.09. у 09:00 учионица ЦОН

Методика наставе медицинских предмета и Школска пракса 2 код Милоша Бајчетића
у одговору са наставником

Школска пракса 1 (предаја портфолија)
16.09. од 11:00 до 13:00 кабинет ЦОН

Школска пракса 2 код Оље Јовановић (предаја портфолија)
16.09. од 11:00 до 13:00 кабинет ЦОН

Васпитнообразовни рад са децом с посебним потребама (предаја портфолија)
16.09. од 11:00 до 13:00 или на имејл адресу наставника кабинет ЦОН

Васпитнообразовни рад са децом с посебним потребама (усмени испит)
17.09. у 11:00 кабинет ЦОНРаспоред испита тренутно није доступан...
↑↑↑