Etnologija i antropologija

 • Друштво и урбанизам савремене Кине и Јапана
  Материјална култура и ритуали у Србији и Црној Гори
  Антропологија просторног понашања
  Антропологија Божића
  Урбана антропологија
 • 1984 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1986 - магистарске студије - ХАРВАРДСКИ УНИВЕРЗИТЕТ,САД
  (тема: СЛУЖБЕНЕ РАСПРАВЕ О КОРИШЋЕЊУ И ВРЕДНОВАЊУ УРБАНОГ ЗЕМЉИШТА У НАЈВЕЋИМ ГРАДОВИМА КИНЕ)
 • 1993 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: АНТРОПОЛОШКА АНАЛИЗА СТАРОГ ЈЕЗГРА ДУБРОВНИКА)
 • 2013 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА - АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2008 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 1994 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: НАЦИОНАЛНА ЕТНОЛОГИЈА-МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА)
 • 1988 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ-МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА)
 • 2003 -  Serbia and Montenegro between Old and New Religious Traditions
  Max Planck Institute for Social Anthropology, Hale/Salle, Nemacka (предавање по позиву)
 • 2004 -  Integration through Repetition: The Politics of Yule log Burning in Serbia and Montenegro
  Max Planck Institute for Social Anthropology, Hale/Salle, Nemacka (предавање по позиву)
 • 2011 -  State, Nation, and Religious Festivities in Contemporary Montenegro
  Ecole des Hautes Etudes Sciences Sociales, Pariz, Francuska (предавање по позиву)
 • 1988 -  2000 - International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), Commission on Urban Anthropology  (чланство)
 • 2001 -  2011 - International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)  (Executive Committee member (Члан Извршног одбора))
 • 2005 -  2007 - International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)  (President (Председник))
 • 1997 -  1999 - American Anthropological Association (ААА)  (чланство)
 • 2000 -  International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)  (чланство)
 • 2001 -  Ethnologia Balkanica (Часопис InASEA). Издавач: LitVerlag, Berlin  (чланство)
 • 2012 -  2016 - World Council of Anthropological Associations (WCAA)  ( Organizing Committee member (Члан Oрганизационог одбора))
 • 2014 -  2016 - WCAA  (Chair (Председавајући))
 • 2004 -  2007 - DIOSCURI: Eastern Enlargement – Western Enlargement. Cultural Encounters in the European Economy and Society after the Accession
  Central European University, Budapest & Institute for Human Sciences (IWM), Vienna (Руководилац групе за Србију и Црну Гору, истраживач)
 • 2006 -  2007 - To Establish Links Between a Digitized Photographic Archive Dating From 1953 and Demographic and Economic Data Base of a Village Community in Serbia
  University of Massachusetts, Amherst, USA & Филозофски факултет Универзитета у Београду (Ко-руководилац пројекта)
 • 2006 -  2010 - Културни идентитети у процесима глобализације и регионализације
  Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду  (Истраживач)
 • 2011 -  Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска Унија
  Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду (Истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑