Etnologija i antropologija

Запослени
управник Одељења: 
др Иван Ковачевић
редовни професор
стручни сарадник –
секретар Одељења: 
Предавачи
др Александар Бошковић, редовни професор
др Бојан Жикић, редовни професор
др Весна Вучинић-Нешковић, редовни професор
др Владимир Рибић, редовни професор
др Драгана Антонијевић, редовни професор
др Милош Миленковић, редовни професор
др Саша Недељковић, редовни професор
др Сенка Ковач, редовни професор
др Данијел Синани, редовни професор
др Иван Ковачевић, редовни професор
др Гордана Горуновић, ванредни професор
др Илдико Ердеи, ванредни професор
др Лидија Радуловић, ванредни професор
др Љубица Милосављевић, ванредни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић), ванредни професор
др Марина Симић, ванредни професор
др Марко Пишев, ванредни професор
др Слободан Наумовић, ванредни професор
Библиотекари:
Давор Петровић, истраживач-сарадник
↑↑↑