Etnologija i antropologija

 • Основна истраживања: историја, теорија и методологија друштвено-хуманистичких наука; антропологија науке и образовања; мултикултурализам и политика идентитета. Примењена истраживања: јавне политике - образовне, научне, културне; вредновање и обезбеђивање квалитета истраживања и високог образовања; етика истраживања; култура, здравље и квалитет живота; заштита културног наслеђа.
 • 1998 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2002 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПРОБЛЕМ ЕТНОГРАФСКИ СТВАРНОГ:ЗНАЧАЈ ПОЛЕМИКЕ О САМОИ ЗА РАЗУМЕВАЊЕ КРИЗЕ ЕТНОГРАФСКОГ РЕАЛИЗМА )
 • 2006 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ТЕОРИЈА ЕТНОГРАФИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ АНТРОПОЛОГИЈИ(1982-2003))
 • 2014 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2010 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2006 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2002 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА СВЕТА И БАЛКАНА)
 • 2000 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА НОВОГ СВЕТА)
 • 2004 -  2005 -  Студије културе после постмодернизма у антропологији
  ААОМ - Алтернативна академска образовна мрежа, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2016 -  Антропологија науке (Историја и филозфија науке, докторске студије при Ректорату)
  Ректорат Универзитета у Београду, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2018 -  Увод у методологију друштвено-хуманистичких наука
  Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, Београд, Србија (гостујући професор)
 • 2005 -  The International Association for Southeast European Anthropology-InASEA  (чланство)
 • 2004 -  Етнолошко и антрополошко друштво Србије  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Часопис Етноантрополошки проблеми, секретар редакције  (чланство)
 • 2008 -  2010 - Етнолошко и антрополошко друштво Србије  (Председник Извршног одбора)
 • 2008 -  АФРИКА. Часопис Музеја Афричке уметности у Београду - члан Редакције  (чланство)
 • 2009 -  2012 - Филозофски факултет у Београду  (продекан за наставу)
 • 2008 -  Етнолошко-антрополошке свеске, Часопис Етнолошког и антрополошког друштва Србије. Члан Редакације  (чланство)
 • 2011 -  2012 - Aнтропологија, Часопис Института за етнологију и антропологију. Уредник  (чланство)
 • 2015 -  Светски савет антрополошких друштава (World Council of Anthropological Associations, WCAA)  (Делегат Етнолошко-антрополошког друштва Србије)
 • 2017 -  Матични научни одбор за историју, етнологију и археологију, Министарство образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије  (Члан за област етнологија-антропологија)
 • 2014 -  Веће групације друштвено-хуманистичких наука, Универзитет у Београду  (Представник Филозофског факултета)
 • 2016 -  COST CA 15137 ENRESSH - European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and Humanities  (Члан Управног одбора из Републике Србије)
 • 2011 -  Етноантрополошки проблеми - МОНОГРАФИЈЕ, Уредник  (чланство)
 • 2018 -  Horizon 2020, Research Executive Agency, European Commission  (Евалуатор пријава пројеката)
 • 2010 -  European Association of Social Anthropologists (EASA)  (чланство)
 • 2001 -  2005 - Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије
  Универзитет у Београду - Филозофски факултет (истраживач, секретар пројекта)
 • 2006 -  2010 - Антропологија у 20. веку: Теоријски и методолошки домети
  Универзитет у Београду - Филозофски факултет (истраживач, секретар пројекта)
 • 2011 -  2012 - Културни идентитети као нематеријално културно наслеђе
  Филозофски факултет у Београду (истраживач, секретар пројекта)
 • 2013 -  2015 - Нематеријално културно наслеђе у процесима европских интеграција Републике Србије
  Етнолошко-антрополошко друптво рбије (Руководилац)
 • 2014 -  2014 - Друштвени и културни потенцијал Рома у Републици Србији
  Универзитет у Новом Саду (истраживач)
 • 2014 -  2016 - Равноправност у политикама и услугама за пацијенте са ретким болестима
  СУПРАМ/НОРБС (истраживач)
 • 2017 -  2017 - Заштита људсих права путем очувања културног наслеђа Бошњака
  Конзорцијум организација цивилног друштва (истраживач)
 • 2017 -  2017 - ОбезбЕђивање здравствене заштите особа са менталним сметњама у резиденцијалним установама Србије у складу с људскоправним стандардима
  СУПРАМ (истраживач)
 • 2017 -  2018 - Towards evidence-based development of the guidelines for research evaluation policy reform in Serbia and the Western Balkans
  PERFORM HELVETAS (Руководилац)
 • 2015 -  2015 - Ка ефикансим политикама за унапређење квалитета живота рома у Србији
  СУПРАМ (истраживач)
 • 2016 -  2016 - Очување, афирмација и развој бошњачке културе и традиције: перспективе цивилног и сектора културе
  Конзорцијум организација цивилног друштва (истраживач)
 • 2017 -  DRIM (Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants)
  Slovenian Academy of Arts and Science and Partners. Funded by Interreg/European Union (истраживач)
 • 2010 -  2011 - Друштвено-хуманистичке науке као нематеријална културна баштина, Пројекат Министарства културе
  Етнолошко-антрополошко друштво Србије (Руководилац)
 • 2011 -  2019 - Идентитетске политике Европске Уније: Прилагођавање и примена у Републици Србији, Пројекат Министарства образовања и науке
  Филозофски факултет у Београду (Руководилац)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑