Etnologija i antropologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Августовски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 13. до 19.08. 2020.
  • уплата најкасније до: 21.08. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 21.08.2020.
  • испити: од 24.08. до 05.09. 2020.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
27.8. у 10:30h k582

Материјална култура Србије
29.8. у 11:30h 508

Увод у етнол. и антрополoгију
24.8. у 14:30h 508

Антропологија етницитета
подаци о писменом делу испита биће доступни у вестима на сајту , усмени део испита одржаће се 27.8. у 11h к663

Антропологија религије
26.8. у 12h 401

Увод у проучвање материјалне културе и културног наслеђа
25.8. у 10h 103

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
28.8. у 15h АМФД р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
27.8. у 12h 509

Антропологија материјалне културе
27.8. у 9h 401

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
24.8. у 14:30h 508

Народна религија Срба
25.8. у 12h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Војислав Станимировић
26.8. у 9h 508

Антропологија Новог света
29.8. у 8h АМФ

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
25.8. у 14h k663

Aнтропологија света - компаративна религија
28.8. у 11h 508

Визуелна антропологија
24.8. у 11:15h k557Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
27.8. у 12h 401

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и истраживање потрошње)
подаци о испиту биће доступни у вестима на сајту

Нац. етнологија/антропологија-Религија (и Народно православље)
28.8. у 13h 509

Урбана антропологија
28.8. у 11h k664

Oпшта методологија етнологије и антропологије
28.8. у 15h Институт за етнологију и антропологију IV спрат

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за генерацију која је овај предмет похађала шк. 2019/2020.год.)
29.8. у 10h 401

Политичка антропологија
24.8. у 11h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
25.8. у 12h 508

Национална етнологија-антропологија - Религија и род
26.8. у 12h 106

Национална етнологија/антропологија - Одевање (за старе генерације)
29.8. у 13:30h 508Ч е т в р т а г о д и н а
Антропологија света - Урбана култура и друштво Кине (Нац. етнологија/антропологија - Град и култура ( и Свакодневни живот и ритуали))
28.8. у 11h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
24.8. у 12h 509

Нац.етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
подаци о писменом делу испита биће доступни у вестима на сајту , усмени део испита одржаће се 27.8. у 11h к663

Нац.етнологија и антропологија – Невербална комуникација
подаци о писменом делу испита биће доступни у вестима на сајту , усмени део испита одржаће се 25.8. у 10h Институт за етнологију и антропологију IV спрат

Антропологија Европске уније
29.8. у 14h Институт за етнологију и антропологију IV спрат

Нац.етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
27.8. у 14h к663

Нац.етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање ( и Проблеми нативне етнографије, и Проблеми етнографског реализма)
29.8. у 14h Институт за етнологију и антропологију IV спрат

Mетодологија етнологије и антропологије - функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
27.8. у 11h 509

Нац.етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
25.8. у 12h 401

Антропологија фолклора (Антропологија популарне културе, Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура)
28.8. у 13h 508

Етнолошка и антрополошка музеологија
26.8. у 9h 508
↑↑↑