Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија натприродног и Антропологија нових религија (докт.)
Предавачи: др Данијел Синаниредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет обухвата следеће тематске целине: 1.Увод 2.Антрополошки приступ ’’натприродном’’ 3.Нове религије и алтернативни религијски концепти 4. Натприродни феномени и алтернативне религије - студије случаја 5. Религијска и ритуална ’’теорија’’и ’’пракса’’ нових религија
Циљ изучавања курса: а)стицање основних знања из разматране проблематике, овладавање појмовним и категоријалним апаратом б) упознавање са истраживачким техникама и теоријским приступима који се баве ’’натприродним’’ феноменима и новим религијским покретима ц) сагледавање
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: НАстава се одвија путем предавања - три пута недељно
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. Gordon Melton, New Age Encyclopedia, Detroit, 1990.
Енциклопедија нових религија – Нове религије, секте и алтернативни духовни покрети, уредио Кристофер Партриџ, Загреб, 2005.
Д. Синани, Привиђења и сабласти у Србији, Књажевац, 2005.
Д. Синани, Опседнутост и егзорцизам у Србији, Београд, 2007.
М. Е. Spiro, R. D’ Andrade, A Cross-Cultural Study of Some Supernatural Beliefs, American Anthropologist, N.S., Vol. 60, No. 3, 1958, 456-466.
M. Winkelman, Magic – A Theoretical Reassessment, Current Anthropology, Vol. 23, No. 1, 1982, 37-66.
Елејн Пејглс, С оне стране вере, Београд, 2005
Р. Кевендиш, Историја магије, Београд, 1979.
B. Saler, Supernatural as a Western Category, Ethos, Vol. 5, No. 1, 1977, 31-53.
David G. Bromley (ed.), Teaching New Religious Movements, New York: Oxford University Press, 2007.
Christopher Partridge (ed.), UFO Religions, London: Routledge, 2003.
Phillip Charles Lukas & Thomas Robbins (eds.), New Religious Movements in the 21st Century, New York: Routledge, 2004.
James R. Lewis & Jesper Aagaard Petersen (eds.), Controversial New Religions, Oxford: Oxford University Press, 2005.
Peter Clarke, New Religions in Global Perspective, London: Routledge, 2006.
Elisabet Arweck, Researching New Religious Movements - Responses and Redefinitions, London: Routledge, 2006.
Синани, Данијел (2009), Можда си ти она права? Нове религије и Алтернативни религијски концепти, ЕАП, н.с. год. 4, св. 1, 163-185.
Општа допунска литература
T. E Bullard, UFO Abduction Reports: The Supernatural Kidnap Narrative Returns in Technological Guise, The Journal of American Folklore, Vol. 102, No. 404, 1989,147-170.
P. Boyer, Functional Origins of Religious Concepts: Ontological and Strategic Selection in Evolved Minds, The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 6, No. 2, 2000, 195 -214.
D. J. Hughes, Blending with an other: An Analysis of Trance Channeling in the United States, Ethos, Vol. 19, No. 2, 1991, 161-184.
P. Singer, ’’Psychic Surgery’’: Close Observation of a Popular Healing Practise, Medical Anthropology Quarterly, N. S., Vol. 4, No.4, 1990, 443-451.
↑↑↑