Etnologija i antropologija

Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Љубица Милосављевићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 5
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Љубица Милосављевићванредни професор
Заједнички предмети,
Број бодова: 5.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑