Filozofija

Историја филозофије Ia (Античка филозофија - I део)
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
Тамара Плећаш
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Начин полагања: писмено и усмено
Постојећи курсеви:
↑↑↑