Istorija umetnosti

 • Историја етнологије и антропологије
  Теорија етнологије и антропологије
  Локалне заједнице и идентитети
 • 1992 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1999 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МОДЕЛ ТРАДИЦИЈСКОГ ДРУШТВА У ЕТНОЛОШКОЈ КОНЦЕПЦИЈИ ШПИРЕ КУЛИШИЋА)
 • 2009 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: АНТРОПОЛОГИЈА КЛИФОРДА ГЕРЦА:ТЕОРИЈСКО-МЕТОДОЛОШКИ ДОМЕТИ)
 • 2014 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА - АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 2010 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕТНОЛОГИЈА-АНТРОПОЛОГИЈА)
 • 1999 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНТРОПОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ)
 • 1996 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: АНТРОПОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ)
 • 2002 -  InASEA  (чланство)
 • 2002 -  2005 - Проблеми културног идентитета савременог становништва Србије
  Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета
 • 2006 -  2010 - Културни иденититети у процесима европске интеграције и регионализације
  Одељење за етнологију и антропологију
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑