Istorija umetnosti

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 28.05. 2019.
  • уплата најкасније до: 24.05. 2019.
  • провера услова и приговори: 29.05. 2019.
  • испити: од 03. до 12.06. 2019.
КОЛОКВИЈУМИ
Историја модерне уметности (усмено)
10.6.2019, у 10 часова сала 413

Историја уметности српских земаља средњег века II (I колоквијум 3. термин)
8.6.2019, у 10 часова сала 105

Историја уметности српских земаља средњег века II (II колоквијум 1. термин)
8.6.2019, у 11 часова сала 105

Архитектура средњовековне Србије
30. 5. 2019, у 11 часова Амфитеатар

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
11.6.2019, у 15 часова сала SO3

Европска уметност ренесансе и маниризма (писмено)
3.6.2019, у 10 часова сала 401

Европска уметност 18. века (писмено)
3.6.2019, у 10 часова сала 401

Општа историја уметности средњег века
30.5.2019, у 10 часова сала 401

Античка уметност
29.5. 2019, у 11.30 часова сала СО3

Историја уметности српских земаља средњег века I (I део)
7.6.2019, у 15 часова сала 401

Историја уметности српских земаља средњег века I (II део)
7.6.2019, у 16.30 часова сала 401ПРЕДМЕТИ СА ОДЕЉЕЊА
Сви испити из модерне уметности
10.6.2019, у 10 часова сала 413

Сви испити код проф. др Александра Кадијевића
5.6.2019, у 12 часова сала 401

Сви испити код проф. др Миодрага Марковића и проф. др Драгана Војводића
10.6.2019, у 13 часова  10.6.2019, у 12 часова, сала СО3 сала СО3

Сви испити код проф. др Ивана Стевовића
6.6.2019, у 10.30 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Јелене Ердељан
4.6.2019, у 10 часова кабинет 461

Античка уметност
7.6.2019, у 10 часова кабинет 451

Сви испити код проф. др Владимира Симића
11.6.2019, у 10 часова Темпус сала

Сви испити код доцента др Милице Божић Маројевић
7.6.2019, у 12 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Милана Попадића (прозивка)
4.6.2019, у 13 часова сала 104

Сви испити код проф. др Милана Попадића (мастер студије)
5.6.2019, у 10 часова кабинет 453

Сви испити код проф. др Милана Попадића (докторске студије)
5.6.2019, у 15 часова кабинет 453

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
12.6.2019, у 10 часова кабинет 451

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
10.6.2019, у 9 часова кабинет 451

Српска уметност новог века II
12.6.2019, у 10 часова кабинет 483

Визуелна култура Балкана у 19. веку
12.6.2019, у 10 часова кабинет 483

Црквена уметност у Србији у XIX веку
12.6.2019, у 10 часова кабинет 483

Форме и функције српске уметности и визуелне културе 19. века
12.6.2019, у 15 часова кабинет 483

Поетика српске уметности новог века
12.6.2019, у 15 часова кабинет 483

Европска уметност барока и рококоа (усмено)
3.6.2019, у 11 часова кабинет 481

Европска уметност 19. века
3.6.2019, у 11 часова кабинет 479

Концепти и феномени европске уметности и визуелне културе 19. века
3.6.2019, у 11 часова кабинет 479

Општа историја уметности новог века
3.6.2019, у 11 часова кабинет 481

Европска историја уметности новог века 1 и 2 (стари статути)
3.6.2019, у 11 часова кабинет 481

Увод у историју уметности 1
8.6.2019, у 9 часова сала 401

Увод у историју уметности II
3.6.2019, у 9 часова сала 409

Музеологија
6.6.2019, у 16 часова Темпус сала

Херитолошке технологије
5.6.2019, у 15 часова Темпус сала

Херитологија
6.6.2019, у 15 часова Темпус сала

Основи уметности и визуелне културе новог и модерног доба
3.6.2019, у 15 часова сала 401

Писање о уметности
6.6.2019, у 15 часова сала 103

Методологија историје уметности
4.6.2019, у 9 часова сала 401

Историја историје уметности
4.6.2019, у 10 часова сала 401

Теорије уметности
4.6.2019, у 12 часова сала 401

Од Августа до Јустинијана. Процес христијанизације и уметност на територији римског царства
7.6.2019, у 9.30 часова кабинет 451

Савремена уметност: теме, тенденције и теоријски концепти
12.6.2019, у 10 часова Темпус сала

Уметност српских земаља средњег века, одабране теме
10.6. 2019, у 13 часова сала СО3
↑↑↑