Istorija umetnosti

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodni čas
Na uvodnom času studenti se upoznaju sa materijom koja se obradjuje na predmetu.

2. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti renesanse i manirizma I
Na času studenti se upoznaju sa naučnim konceptima recepcije i interpretacije vizuelne kulture renesanse i manirizma.

3. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti renesanse i manirizma II
Na času studenti se upoznaju sa naučnim konceptima recepcije i interpretacije vizuelne kulture renesanse i manirizma. Posebna pažnja se posvećuje estetičkim učenjima, shvatanjima stila, ikonografskim karakteristikama, semiologijii kontekstualnom pristupu u službi interpretacije vizuelne kulture ovog perioda.

4. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti renesanse i manirizma III
Na času studenti se upoznaju sa naučnim konceptima recepcije i interpretacije vizuelne kulture renesanse i manirizma. Posebna pažnja se posvećuje odnosu umetnika i vizuelne kulture prema koncepatima javnosti, privatnosti, individualnosti i rodnih struktura.

5. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti baroka I
Na času studenti se upoznaju sa naučnim konceptima recepcije i interpretacije vizuelne kulture baroka i problemima definisanja pojma barok i barokni umetnik.

6. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti baroka II
Na času studenti se upoznaju sa naučnim konceptima recepcije i interpretacije vizuelne kulture baroka. Posebna pažnja se posvećuje odnosu vizuelne kulture i verskih reformi, vladara i društva.

7. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti baroka III
Na času studenti se upoznaju sa naučnim konceptima recepcije i interpretacije vizuelne kulture baroka. Posebna pažnja se posvećuje odnosu vizuelne kulture i koncepata privatnosti, individualnosti i rodnih struktura.

8. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti vizuelne kulture 18. veka I
Na času studenti se upoznaju sa naučnim konceptima recepcije i interpretacije vizuelne kulture 18. veka. Posebna pažnja se posvećuje stilskom pluralizmu ovog perioda i definisanju pojmova i odnosa barok- rokoko-prosvetiteljstvo.

9. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti vizuelne kulture 18. veka II
Na času studenti se upoznaju sa naučnim konceptima recepcije i interpretacije vizuelne kulture 18. veka. Posebna pažnja se posvećuje odnosu vizuelne kulture i javnosti. Ističu se stare i nove javne funkcije umetnosti i i objasnjavaju koncepti i strategije izlaganja umetničkog dela i umetničke kritike.

10. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti vizuelne kulture 18. veka III
Na času studenti se upoznaju sa naučnim konceptima recepcije i interpretacije vizuelne kulture 18. veka. Posebna pažnja je posvećen savremenom strateškom konceptu vizuelne kulture u kreiranju privatne sfere.Prate se fenomeni koji ukazuju na kreiranje vizuelne kulture prema formulisanim rodnim ulogama, umetnost kao polje gradjanske identifikacije i pojam i pojavu prosvećenog ljubitelja umetnosti.

11. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti vizuelne kulture 19. veka I
Na času se proučavaju načini recepcije i interpretacije vizuelne kulture 19. veka. Posebna pažnja se posvećuje metodološkim konceptima u proučavanju ovog perioda i tumači se koncept “dugog 19. veka” u evropskoj kulturi.Tumači se odnos političkih i društvenih kretanja i pluralizam stilskih shvatanja i ukazuje na značaj pojave novih medija vizuelne kulture.

12. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti vizuelne kulture 19. veka II
Na času se proučavaju načini recepcije i interpretacije vizuelne kulture 19. veka. Posebna pažnja se posvećuje odnosu vizuelne kulture i političkih kretanja.Definiše se konceptualna povezanost nacionalne ideje, državnih strategija, ratnih i revolucionarnih dešavanja i partijskih uverenja sa vizuelnom kulturom.

13. недеља
предавање - Idejni, društveni i estetički koncepti vizuelne kulture 19. veka III
Na času se proučavaju načini recepcije i interpretacije vizuelne kulture 19. veka. Posebna pažnja se posvećuje odnosu vizuelne kulture i privatne sfere.Definiše se konceptualna povezanost verskih uverenja i privatnog života sa vizuelnom kulturom.

14. недеља
предавање - Zaključna razmatranja
Sagledavanje gradiva obradjenog tokom prethodnih časova i usvajanje zaključaka o mogućnostima percepcije i interpretacije koncepata vizuelne kulture novog veka.

15. недеља
предавање - Priprema za ispit
Priprema za ispit, pružanje kontretnih uputstava za uspešno polaganje predmeta.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D. Freedberg, The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response, Chicago and London 1989.
Istorija privatnog života 3 i 4 (Od renesanse do veka prosvećenosti i Od francuske revolucije do velikog rata), priredili F. Arijes i Ž. Dibi, Beograd 2002 i 2003.
T. DaCosta Kaufmann, Court, Cloister and City: The Art and Culture of Central Europe 1450-1800, University of Chicago Press 1995.
P. Mainardi, The End of Salon: Art and State in the Early third Republic, Cambridge University Press, 1993.
H. Locher, Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert, Primus Verlag, Darmstadt 2005.
Umjetničko djelo kao društvena činjenica. Perspektive kritičke povijesti umjetnosti, prir. Lj. Kolešnik, Zagreb 2005.
↑↑↑