Istorija umetnosti

Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет мастера 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑