Pedagogija

Интерактивне методе у настави
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 4.00
Начин полагања: писмени и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑