Psihologija

  • 2005 - основне студије - ФФ
  • 2012 - одбрана докторске дисертације - ФФ
  • 2019 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑