Psihologija

Основне студије

8. семестар

Понедељак
др Горан Опачић, ванредни професор
др Горан Опачић, ванредни професор
др Драгица Павловић-Бабић, виши научни сарадник
Уторак
др Небојша Петровић, редовни професор
др Ирис Жежељ, ванредни професор
15:00 - 16:30 Predavanja Андрагогија 104 др Жељко Бралић, ванредни професор
Среда
Четвртак
12:15 - 13:00 Predavanja Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
13:15 - 14:45 Predavanja Академске вештине ЛЕП-ГС др Слободан Марковић, редовни професор
Петак
11:30 - 13:00 Predavanja Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
13:15 - 14:45 Vežbe Психолингвистика ЛЕП-ГС др Душица Филиповић Ђурђевић, ванредни професор
↑↑↑