Psihologija

 • педагошка психологија
  развојна психологија
  психологија образовања
  методика учења/наставе историје
 • 1981 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1991 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2000 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • (2006 - 2006) Georg Eckart Institute for Textbook Research, Braunschwaig, Nemačka
 • 2020 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 2010 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА)
 • 1983 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: Научно истраживачки пројекти у области развојне и педагошке психологија)
 • 2005 -  2007 -  Психологија (Допунско образовање профрсора хемије)
  Хемијски факултет, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2005 -  2007 -  Образовање у Србији: између декларације и инвестиције (блок од 4 часа, курс Основе политичког и привредног система)
  Дипломатска академија, Београд, Србија (предавање по позиву)
 • 2009 -  на докторским студијама Педагошка психологија и Развојна психологија
  Хемијски факултет, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2007 -  2008 - Министарство науке, Влада Републике Србије  (министар науке)
 • 1990 -  2008 - • Друштво психолога Србије  (чланство)
 • 1989 -  2003 - International School Psychology Association  (чланство)
 • 2005 -  2013 - ISCAR (International Society for Cultural Activity Research)  (чланство)
 • 1999 -  2008 - Образовни форум  (чланство)
 • 2000 -  2008 - Друштво пријатеља деце Србије  (чланство)
 • 2006 -  2008 - Комисија за уџбенике Националног просветног савета  (чланство)
 • 2006 -  2008 - Комисија Владиног Фонда за младе таленте  (чланство)
 • 1989 -  1993 - редакција часописа Психологија  (чланство)
 • 1996 -  2000 - CIROK (Centar za istraživanje razvoja obrazovanja i kulture)  (чланство)
 • 2005 -  2006 - члан експертске групе Владе Републике Србије за израду извештаја о Миленијумским циљевима развоја у Србији (образовање)  (чланство)
 • 2006 -  члан експертског владиног тима за писање Другог извештаја о реалиазцији Стратегије за смањивање сиромаштва у Србији (образовање)  (чланство)
 • 2007 -  2008 - Председник програмског одбора научног скупа Емпиријска истраживања у психологији, Филозофски факултет, Београд  (чланство)
 • 2009 -  Одбор за образовање Српске академије наука и уметности - секретар Одбора  (чланство)
 • 2011 -  Члан Одбора за управљање ИПА пројектом „Друга шанса – Развој система функционалног основног образовања одраслих у Србији“  (чланство)
 • 2009 -  Члан Националног просветног савета  (чланство)
 • 2007 -  2008 - Национални савет за науку  (члан Националног савета за науку)
 • 2010 -  Редакција часовписа Психологија  (чланство)
 • 2010 -  члан редакције међународног часописа CEPS Journal  (чланство)
 • 2011 -  predsednik upravnog borda Fondacije B.Lorenc  (чланство)
 • 2010 -  члан Матице српске  (чланство)
 • 2012 -  2012 - члан програмског одбора скупа Српске академије наука и уметности "Образовање: развојни потенцијал Србије"  (чланство)
 • 2011 -  2012 - Key Competences Framework in BiH, Standards for learning/teaching history in elementary school
  OSCE - Office in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (leading expert)
 • 2012 -  2013 - Стандарди квалитетa школских уџбеника (Textbook quality standards)
  Georg Eckart Institute Braunschweig, Germany (коаутор )
 • 2011 -  2015 - Квалитет процеса учења/наставе: теоријске концепције, методолошки проблеми и проблеми примене
  Институтза психологију, Филозофски факултет, Београд (коаутор и реализатор пројекта, руководилац подпројекта)
 • 2012 -  2012 - Rural education tourism, in the project: Sustainable Tourism for Rural Development
  Ministarstvo ekonomije i ravnomernog regionalnog razvoja i UNICEF (ekspert )
 • 2007 -  2009 - Higher education reform of biological sciences (HERBS)-Tempus projekat
  Биолошки факултет Београд, Ница, Торино, Мадрид (коаутор концепције и реализације унапређивања наставничких компетенција)
 • 2008 -  2010 - Унапређивање квалитета и ефикасности наставе и учења на универзитету
  Пољопривредни факултет Београд (коаутор пројекта)
 • 2000 -  2012 - Активно учење
  Obrazovni forum (руководилац пројекта)
 • 2012 -  2013 - Dynamic Teaching Tools,Teaching Methodology Manual
  Council for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Thessaloniki  (external expert)
 • 2013 -  2013 - Podrška izradi koncepta implementacije Jedinstvenog informacionog sistema u obrazovanju
  European Investment Bank i Ministrastvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj RS (ekspert)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑