Psihologija

Курс:
Когнитивно процењивање 2 (осн.)
У оквиру предмета: Когнитивно процењивање 2
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: A. Verbalni i kompozitni testovi inteligencije B. Teorijske osnove, metrijske karakteristike i način primene (zadavanje, ocenjivanje i interpretacija rezultata) a. Nove beogradske revizije Bine-Simonove skale b. REVISK-a c. Testa za ispitivanje prvaka (TIP-1) C. Alternativni vidovi procene kognitivnih sposobnosti i procenjivanje kreativnosti
Циљ изучавања курса: Upoznavanje sa repertoarom i svojstvima verbalnih i kompozitnih instrumenata za procenu kognitivnih sposobnosti i ovladavanje njihovom praktičnom primenom
Предуслови за полагање: Когнитивно процењивање 1
Облици наставе: a. Predavanja. Ukupno 14 časova u semestru. b. Vežbe: Ukupno 38 časova u semestru.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Čen, Đ. & Gardner, H. (1998). Alternativno procenjivanje sa stanovišta teorije o viševrsnim inteligencijama. Psihologija u svetu, 4, str. 191-206
Harrison, P. L., Flanagan, D. P. & Genschaft, J. L. (1997). An Integration and Synthesis of Contemporary Theories, Tests, and Issues in the Field of Intellectual Assessment.
Ivić i saradnici (1976). Razvoj i merenje inteligencije, tom I, str. 11-30, 44-47, 74-77, 87-120. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivić i saradnici (1976). Razvoj i merenje inteligencije, tom II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Priručnik za REVISK
Priručnik za TIP-1
↑↑↑