Psihologija

Курс:
Филм у настави (мастер)
У оквиру предмета: Филм у настави
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
др Оља Јовановић Милановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава: Meдијска култура. Медији у образовању. Филм. Документарни филм. Различити нивои интерпретације филма. Филм у интерактивној настави: Интерактивна настава као контекст за употребу филма у настави. Планирање и реализација наставе уз коришћење документарног филма: циљеви наставе, структура часа, методе и технике, евалуација наставе. Начини бављења контравезрним и осетљивим друштвеним темама и темама које изазивају снажне емоције. Ученички филм у настави. Практична настава: Анализа примера часова. Планирање, реализација и евалуација часа уз коришћење документарног филма.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање професионалаца у образовању за коришћење филма као наставног средства.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Предавања, искуствено учење (рефлексија из угла ученика и из угла наставника), самостално планирање и реализација часа, рад у малим групама
↑↑↑