Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Маријева теорија личности као основа ТАТ-а
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

1. недеља
вежбе - Прорада поступака задавања ТАТ
/

2. недеља
предавање - Попис Маријевих "потреба" и "притисака" које се могу добити на ТАТ-у
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

2. недеља
вежбе - Белаков модел тумачења ТАТ-а
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

3. недеља
предавање - Увежбавање кодирања ТАТ-а по Белаковом моделу
/

3. недеља
предавање - Поступак за задаванје ТАТ-а
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

4. недеља
предавање - Тпичне приче/теме на ТАТ-у
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

4. недеља
вежбе - Увежбавање кодирања ТАТ-а по Белаковом моделу
/

5. недеља
предавање - Поступак кодирања ТАТ-а
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

5. недеља
вежбе - Процена его функција
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

6. недеља
предавање - Белаков систем: категорије кодирања
/

6. недеља
вежбе - Процена примитивних стања и механизама одбране
клинички прикази

7. недеља
предавање - С.А.Т. (Children Apperception test) S.A.T. (Senior Apperception test)
клиничка употреба
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

7. недеља
вежбе - Анализа односа са објектима
клинички прикази

8. недеља
предавање - Интеграција података и писање психолошког извештаја
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

8. недеља
вежбе - Гранични и нарцистички поремећај
клинички прикази

9. недеља
предавање - Интеграција података и писање психолошког извештаја
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

9. недеља
вежбе - ТАТ у процени породичне динамике
/

10. недеља
предавање - Процена его функција
/

10. недеља
вежбе - Процена односа са објектима
клинички прикази

11. недеља
предавање - Употреба ТАТ у форензичкој процени
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

11. недеља
вежбе - Групна супервизија ТАТ протокола
/

12. недеља
предавање - Употреба ТАТ у психотерапијске сврхе
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

12. недеља
вежбе - Групна супервизија ТАТ протокола
/

13. недеља
предавање - ТАТ у неуропсихолошкој процени
/
Литература: 1. Bellak, L. (1993): The T.A.T., C.A.T., and S.A.T. in clinical use. Des Moines, IA: Longwood Division, Allyn & Bacon. 2. Aiken, L. R. (1996): Personality Assessment: Methods and Practices. 12. поглавље: The TAT and other Apperception Techniques ( 347-381 стр.). Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

13. недеља
вежбе - Групна супервизија ТАТ протокола
/
↑↑↑