Psihologija

Мултиваријациона статистика у психологији
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Лазар Тењовићдоцент
др Александар Зорићдоцент
др Оливер Тошковићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑