Psihologija

Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - клиничка психологија,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет (ПСРА)
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Татјана Вукосављевић-Гвозденредовни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 4/1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑