Psihologija

Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет к2 - Модалитети психотерапије са практикумима
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет к1 - Модалитети клиничке процене са практикумом
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑