Psihologija

Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - психологија образовања, Изборни предмет о - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 6
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑