Psihologija

Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Вања Ковићванредни професор
Смер: Истраживачки - изборни курсеви у VII и у VIII семестру,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Вања Ковићванредни професор
Смер: Психологија рада - изборни предмет 2 ,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Вања Ковићванредни професор
Смер: Клиничка психологија - изборни предмет 1,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑