Центар за Кипарске студије

О ЦЕНТРУ

Центар за Кипарске студије је научна јединица Филозофског факултета основана 2010. године из потребе да и на овим просторима, са богатом традицијом хеленских студија, постоји научноистраживачки центар који би водио истраживања богате политичке и културне историје Кипра, који је својим средишњим местом у медитеранском културном кругу од неолитског времена представљао један од најважнијих центара широко схваћене хеленске културе, а својом бурном историјом до најновијих времена привлачи све више пажње у историјским, културолошким и политичким студијама, унутар и изван хеленских и европских научних институција.

Циљ Центра за Кипарске студије је координација истраживања кипарске историје и културе схваћених у најширем тематском и хронолошком смислу, подстицање мултидисциплинарних студија из ових области, институционална сарадња са одговарајућим научним и универзитетским институцијама на Кипру, у Грчкој и у Европи, организовање научних и научно-популарних скупова из области које покрива поље његовог деловања и објављивање студија и књига повезаних са темама из кипарске историје и културе. Један од циљева Центра за Кипарске студије јесте и стварање програма Кипарских студија, који би подстакао размену професора и студената, учење грчког језика и усавршавање наших студената на Кипру и организацију стручних екскурзија на Кипру.

Центар за Кипарске студије је званично започео рад одржавањем Међународног Симпозијума Аспекти Кипарске историје – 50 година независности Републике Кипар, који је отворио Њ. Е. амбасадор Републике Кипар у Србији, господин Хомер Мавроматис.

Оснивач Центра за Кипарске студије је проф. др Влада Станковић, заједно са проф. др Миланом Ристовићем, проф. др Радивојем Радићем, и доц. др Јеленом Ердељан, који уз др Паноса Христодулуа и др Христодулоса Хаџихристодулуа са Кипра чине Научно веће Центра.

Управник Центра је проф. др Влада Станковић.

↑↑↑