Донатори - Стипендије и награде

ДОНАТОРИ СТИПЕНДИЈА И НАГРАДА

ФОНДАЦИЈА НОВАК ЂОКОВИЋ

Фондација Новак Ђоковић основана је 2007. године са циљем да кроз повећање доступности и квалитета предшколског васпитања и образовања у Србији помогне деци у социјално угроженим срединама да расту и да се образују. У оквиру програма подршке истраживањима Фондација је 2016. године покренула програм стипендирања младих научника и иноватора у оквиру Центра за развој детета на Универзитету Харвард, а 2018. године започела је сарадњу са Филозофским факултетом Универзитета у Београду кроз стипендирање два докторанда из области предшколске педагогије и трошкове плате једног асистента на Катедри за предшколску педагогију Одељења за педагогију и андрагогију. Циљ Фондације је да кроз ову сарадњу омогући оснаживање истраживачких капацитета и обогаћивање истраживачких налаза у области предшколског васпитања и образовања, као полазишта за креирање образовних политика и стратегија и за развој квалитета педагошке праксе.


ДР БОРИСЛАВ ЛОРЕНЦ (1883-1975)

Филозоф и професор Теолошког факултета у Београду. Његова најважнија дела су Психологија (1926), Мисао и акција (1930) и Психологија и филозофија религије (1939).

Фондација „Професор Борислав Лоренц“ је основана са циљем да стипендира најбоље студенте психологије и когнитивних наука са свих универзитета у Србији чији је оснивач Република Србија, са основних студија, мастер или докторских студија, који су током студирања показали изузетне способности и капацитете. Било би им омогућено да проведу један или два семестра, у зависности од материјалних могућности, на неком од иностраних факултета и/или образовних центара, у неком од програма размене студената, стручног усавршавања или неком другом сличном програму.


ДР РАДМИЛА МИЛЕНТИЈЕВИЋ (1931-)

Историчар и писац, професор у пензији савремене европске историје на Универзитету у Њујорку, велики добротвор и хуманиста.

Награда Радмиле Милентијевић за најбоље студенте Филолошког факултета и Филозофског факултета Универзитета у Београду додељује се као знак признања за узорне радове у изучавању узајамних утицаја и међусобне повезаности руског и српског народа у области историје, књижевности и језика. Циљ награде је и да подстакне продубљивање и ширење научних проучавања у поменутим областима српско-руских односа.

↑↑↑