Етнологија и антропологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 11. до 20.06. 2018.
  • уплата најкасније до: 15.06. 2018.
  • провера услова и приговори: 21.06. 2018.
  • испити: од 25.06. до 04.07. 2018.
П р в а г о д и н а
Антропологија тела
28.6. у 11h 509

Историја српске етнологије
28.6. у 9h k558

Материјална култура Србије (по студијском програму 2014. и за студенте који студирају по програму из 2009. а нису положили завршни тест)
26.6. у 14h 508

Увод у етнологију и антропологију
3.7. у 12h 509

Антропологија етницитета
29.6. у 10h 508

Антропологија религије
2.7. у 12:15h 508

Антропологија Старог света (Етнологија Старог света и Етнологија Африке)
25.6. у 9h 101

Увод у проучавање материјалне културе и културног наслеђа
4.7. у 12h k583

Извори за проучавање материјалне културе и културног наслеђа
4.7. у 12h k583Д р у г а г о д и н а
Антропологија друштва
28.6. у 9h k558

Антропологија материјалне културе
30.6. у 12h 508

Етнолошке и антрополошке теорије,проф.Бошковић
25.6. у 12h 509

Народна религија Срба
3.7. у 12h 508

Етнологија балканских друштава, проф. Слободан Наумовић
4.6. у 14h k557

Етнологија балканских друштава, доц. Војислав Станимировић
2.7. у 12h k668

Антропологија Новог света (и Етнологија Новог света)
23.6. у 10h АМФ

Етнологија Новог света 1
23.6. у 10h АМФ

Етнологија Новог света 2
23.6. у 10h АМФ

Примењена антропологија (и Примењена етнологија)
26.6. у 13h k663

Визуелна антропологија
4.7. у 14h k557

Симболички и интерпретативни приступи у антропологији
26.6. у 13:30h 509

Етнолошка и антрополошка музеологија
2.7. у 12h k583

Етнологија света - компаративна религија
27.6. у 14h 509Т р е ћ а г о д и н а
Антропологија рода и сродства
27.6. у 14h 508

Нац. етнологија/антропологија-Економија и култура (и Истраживање потрошње)
30.6. у 10h 508

Нац. етнологија/антропологија-Религија
29.6. у 12h C01

Урбана антропологија
25.6. у 11h k664

Методологија етнологије и антропологије – функционална и социјално-интеракционалистичка анализа
28.6. у 9h k558

Антропологија фолклора (и Фолклористика)
28.6. у 11h 508

Методологија етнологије и антропологије
2.7. у 10h 508

Национална етнологија/антропологија - Одевање
26.6. у 15h 508

Политичка антропологија
4.7. у 10h 508

Методологија етнологије и антропологије - структурална анализа
3.7. у 12h 508

Национална етнологија-социјална култура
26.6. у 13:30h 509

Визуелна антропологија
4.7. у 14h k557

Материјална култура Србије за студенте који студирају по ст.пр.06 a нису положили колоквијум
26.6. у 18h k664

Материјална култура Србије – усмени испит за студенте који студирају по ст.пр.06 a положили су колоквијум
26.6. у 18h k664

Материјална култура СЦГ, Национална етнологија - материјална култура
26.6. у 18h k664Ч е т в р т а г о д и н а
Нац. етнологија/антропологија - Град и култура (и Свакодневни живот и ритуали)
25.6. у 11h k664

Нац. етнологија/антропологија – Књижевност и друштво (и Истор. реконстр. у срп.етнол)
26.6. у 13:30h 509

Нац. етнологија/антропологија – Култура и насиље (и Етногенеза)
29.6. у 10h 509

Нац. етнологија/антропологија – Митови и ритуали (и Савремени митови и ритуали)
28.6. у 9h k558

Нац. етнол. – Невербална комуникација (и Гест у савременој култури) проф. Жикић
4.7. у 10h 509

Нац. етнологија/антропологија - Невербална комуникација, проф. Требјешанин
4.7. у 10h 509

Нац. етнологија/антропологија – Политика (и Етнопаркови и етно-амбијенти)
25.6. у 13h k663

Нац. етнологија/антропологија – Идентитет и сазнање (Проблеми нативне етнографије, Проблеми етнографског реализма)
2.7. у 10h 508

Нац. етнологија/антропологија - Религија и род (упис оцена 5.7. од 14 до 15)
3.7. у 14:15h 508

Нац. етнологија/антропологија – Тело и идентитет (и Тело, одевање и идентитет)
27.6. у 14h 508

Нац. етнологија/антропологија - Популарна култура
28.6. у 11h 508
↑↑↑