Етнологија и антропологија

Курс:
Антропологија савремености (мастер)
У оквиру предмета: Антропологија савремености
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Бојан Жикићредовни професор
др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
др Гордана Горуновићванредни професор
др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиванредни професор
др Данијел Синаниредовни професор
др Данијела Велимировићдоцент
др Александар Бошковићредовни професор
др Марија Ајдук (дев. Ристивојевић)доцент
др Љубица Милосављевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Антропологија савремености обухвата и настоји да проучи тоталитет савременог света. Услед немогућности презентације таквог тоталитета нужна је селекција мањег броја феномена као огледних поља за овладавање анализом савремености. Таква огледна поља су антропологија ’’постсоцијализма’’, проучавање сиве економије, анализа урбаних легенди, проучавање спортских ритуала, анализа урбаних ритуала града (корзо), градских простора и градских форми, поимања и дефинисања економских карактеристика. Нема практичне наставе.
Циљ изучавања курса: Овладавање истраживањем и тумачењем свременог друштва
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: Настава се изводи у блоковима сходно избору наставника код кога ће студент полагати испит.Предавања. Консултатина индивидуална настава и у групи мањој од 4 студента.
План курса:

1. недеља
предавање - антропологија научне фантастике и хорора 1: културна комуникација жанром
Литература: Иван Ђорђевић (2008), Страх, отпор и идентитет, у Иван Ковачевић, Бојан Жикић, Иван Ђорђевић, Страх и култура, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета и Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ. 38, Београд 2008, 127-190
Бојан Жикић (2006), Страх и лудило: пролегомена за антрополошко проучавање савремене жанр-књижевности, Етноантрополошки проблеми н.с. год. 1 св. 2, 27-43

2. недеља
предавање - антропологија научне фантастике и хорора 2: жанр и идентитет
Литература: Бојан Жикић (2007), Тело у јапанској анимацији, Antropologija 4, 80-95

3. недеља
предавање - Antropologija potrošnje - teorija šopinga
Литература: Daniel Miller, A Theory of Shopping, Polity Press, 1998, 111-155. Deniel Miller, The Dialectics of Shopping, Chicago University Press, 2001, 1-16; 111-148.

4. недеља
предавање - Antropologija potrošnje - potrošnja i nacionalni identitet
Литература: Robert J.Foster,Materializing the Nation,Commodities,Consumption and Media in Papua New Guinea,Indiana University Press,2002,1-24;36-62;109-130;Orvar Lögfren,Consuming nterests,in:J.Friedman(ed.),Consumption and Identity,Routledge,1994,47-70.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
И.Ковачевић,Антропологија транзиције, Београд, 2007. 11-35, 37-50, 81-107.
B-Žikić,Ljudi (koji nisu sasvim) kao mi. Kulturna konceptualizacija pojma privatnik u Srbiji, u Vladimir Ribić (ur.), Antropologija postsocijalizma, Beograd 2007, 52-74.
V.Vučinić,Prostorno ponašanje u Dubrovniku, Antropološka studioja grada sa ortogonalnom strukturom, Beograd, 1999.
И.Ердеи,Богатство у транзицији - концептуализација богатства на примеру два књажевачка предузетника у С.Ковач(ур.),Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије,Београд,2005.205-228.
I.Kovačević,Urbane legende - američki i/ili globalni folklor. Etnoantropol. probl., 2007, god. 2, sv. 2, str. 11-23.
И.Ердеи,"Очи зелене као долари" : антропологија потрошње у Србији у транзицији,Љ.Гавриловић-Д.Радојичић,(ур.),Етнологија и антропологија:стање и перспективе,ЗборникЕИСАНУ,21.Београд,2005.173-186.
Д.Синани,Феномен опседнутости у источној Србији као основа за продукцију ритуалних функционера. Глас. Етногр. муз. Беогр., 2006, књ. 70, стр. 215-234.
J.Thomas, What is the Informal Economy Anyway, SAIS Review, Vol.XXI, No.1.2001.
Д.Синани,Феномен опседнутости у источној Србији као основа за продукцију ритуалних функционера. Глас. Етногр. муз. Беогр., 2006, књ. 70, стр. 215-234.
Б.Жикић,Антропологија геста,2. Савремено друштво, Београд,2002.
Б-Жикић,Гест у егзотеричном контесту. Глас. Етногр. инст., 2004, књ. 52, стр. 17-28.
↑↑↑