Етнологија и антропологија

Предавачи: др Бојан Жикићредовни професор
др Марија Ајдук (дев. Ристивојевић)доцент
др Владимира Илићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 9.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Бојан Жикићредовни професор
др Марија Ајдук (дев. Ристивојевић)доцент
др Владимира Илићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Бојан Жикићредовни професор
др Марија Ајдук (дев. Ристивојевић)доцент
др Владимира Илићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑