Издавачка делатност - Споменица Светозара Радојчића

СПОМЕНИЦА СВЕТОЗАРА РАДОЈЧИЋА - ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ РОЂЕЊА

приредили Слободан Душанић, Сретен Петковић, Милан Радујко, Бранислав Тодић, Ђорђе Трифуновић

Година издања: 2009.
Формат: 24 cm
Број страна: 193

Споменица Светозара Радојчића је припремљена поводом стогодишњице рођења овог знаменитог професора историје уметности, оснивача Катедре за историју уметности на Филозофском факултету у Београду.
Сличне књиге уобичајене су у свим академским срединама, а представљају не само одраз културе сећања, него и исказ критичког историјског самосагледавања појединих научних дисциплина. Истим принципима руководили су се и приређивачи Споменице Светозара Радојчића, осветљавајући лик овог угледног научника и његов допринос формирању научног приступа изучавању уметничке баштине и ширих оквира њеног историјског културног контекста.

проф. др Мирослав Тимотијевић,
Филозофски факултет у Београду

↑↑↑