Издавачка делатност - Југославија: разарање и његови тумачи

ЈУГОСЛАВИЈА: РАЗАРАЊЕ И ЊЕГОВИ ТУМАЧИ

Јово Бакић

Година издања: 2012.
Формат (cm): 24 cm
Број страна: 714

У целини узев, рукопис др Јова Бакића Југославија: разарање и његови тумачи јесте успешан, сложен и вишеслојан напор да се пружи релативно целовита слика главних тумачења нестанка Југославије. По ширини обухвата, претензији објашњења и по одмерености изнетих оцена овај рад се издваја из мноштва најчешће једностраних приступа. Диференциран социолошко-сазнајни приступ у чијем је средишту промишљена идејнополитичка мрежа појмова и нијансирана критика дали су низ занимљивих резултата и успешно редуковали сложеност и непрегледност мисли о нестанку Југославије. Реч је о до сада најцеловитијем објашњењу нестанка Југославије насталом на успелој синтези модерних теоријских и методских научних приступа.

Проф. др Тодор Куљић (из рецензије)


Социолог Јово Бакић рођен је 1970. у Београду, где с мањим прекидима живи од 1985. године. Живео је и у Нишу, Призрену, Сарајеву, Подгорици. Стручно се усавршавао на универзитетима у Оксфорду, Хелсинкију и на Универзитету Масачусетс у Амхерсту. Осим ове студије, и низа краћих студија у научној периодици, 2004. објавио је и књигу Идеологије југословенства између српског и хрватског национализма 1918-1941. Заинтересован је за историјску социологију политике и социологију сазнања, а посебно за теорије нације и национализма, различите идеологије, бившу Југославију и њене државе-наследнице.

↑↑↑