Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 28.12.2018. до 09. 01.2019.
  • уплата најкасније до: 04.01.2019.
  • провера услова и приговори: 10.01.2019.
  • испити: од 14. до 23.01.2019.
Предмети са одељења
Систем васпитања и образовања
15.1. у 13 часова амфитеатар

Основи педагошке науке
16.1. у 10 часова амфитеатар

Увод у педагогију
15.1. у 13 часова амфитеатар

Општа психологија
17.1. у 14 часова амфитеатар

Основи психологије личности
17.1. у 12 часова сала 101

Статистика у истраживању образовања
14.1. у 14 часова амфитеатар

Образовање и медији
18.1. у 11 часова сала 211

Увод у развојну психологију
18.1. у 9 часова амфитеатар

Развојна психологија
18.1. у 9 часова амфитеатар

Ваншколска педагогија
16.1. у 10 часова амфитеатар

Породична педагогија
16.1. у 10 часова к266

Општа педагогија
16.1. у 10 часова амфитеатар

Историја педагошких идеја
14.1. у 12 часова  14.1. у 10 часова, СО3 СО3

Увод у педагошку психологију
15.1. у 15.15 часова СО3

Методологија педагошких истраживања
17.1. у 11 часова амфитеатар

Увод у педагошка истраживања
17.1. у 11 часова амфитеатар

Методе и технике истраживања у образовању
17.1. у 11 часова амфитеатар

Развој педагогије у Србији
14.1. у 10 часова СО3

Историја школства у Србији
14.1. у 10 часова СО3

Педагошка психологија
15.1. у 15.15 часова СО3

Дидактика
18.1. у 11 часова сала 211

Предшколска педагогија
15.1. у 10 часова СО3

Развијање и евалуација програма
15.1. у 13 часова Со3

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
18.1. у 9 часова амфитеатар

Школска педагогија (одабране теме)
22.1. у 12 часова к277

Образовање одраслих
23.1. у 11 часова сала 101

Школска педагогија
21.1. у 15 часова  21.1. у 15 часова, амфитеатар сала 213

Методика рада школског педагога
22.1. у 12 часова к277

Предаја дневника праксе
21.1. у 14.30 часова к277

Одбрана дневника праксе
22.1. у 11.30 часова к277

Системи и програми предшколског васпитања
15.1. у 13 часова СО3

Језик и образовање
23.1. у 12 часова СО3

Праћење и оцењивање у настави
22.1. у 14 часова к269

Савремени педагошки правци
21.1. у 10 часова  17.1. у 10 часова, к266 к266

Информационе технологије у образовању
16.1. у 10 часова амфитеатар

Модели наставе математике и природних наука
18.1. у 11 часова сала 211

Дидактичке теорије - импликације у настави
22.1. у 12 часова сала 211

Дечја игра и развијање стваралаштва
15.1. у 10 часова СО3

Интерактивне методе у настави
22.1. у 14 часова к269

Управљање у образовању
22.1. у 12 часова к277

Евалуација школског образовања
22.1. у 16 часова сала 211

Истраживања у педагогији (мастер)
17.1. у 11 часова амфитеатар

Високошколско образовање (мастер)
17.1. у 13 часова к266

Детињство, култура и образовање (мастер)
15.1. у 13.30 часова к270

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
22.1. у 12 часова к277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
15.1. у 13 часова амфитеатар

Настава и учење (мастер)
18.1. у 13 часова к667

Национална историја педагогије (мастер)
14.1. у 10 часова СО3

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
15.1. у 13.30 часова к270

Општа историја педагогије (мастер)
14.1. у 10 часова СО3

Педагошко саветовање (мастер)
21.1. у 13 часова к277

Породични односи и васпитање (мастер)
17.1. у 13 часова к266

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
15.1. у 13.30 часова к270

Савремене теорије васпитања(мастер)
16.1. у 10 часова амфитеатар

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
22.1. у 12 часова к277

Управљање у образовању (мастер)
22.1. у 12 часова к277

Евалуација рада наставника (мастер)
22.1. у 14 часова к269

Развој и права детета (мастер)
18.1. у 11 часова к269
↑↑↑