Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јануарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 18. до 25. 12. 2019.
  • уплата најкасније до: 23.12.2019.
  • провера услова и приговори: 26.12.2019.
  • испити: од 13. до 23.01.2020.
Предмети са одељења
Систем васпитања и образовања
15.01. у 14:00 103

Основи педагошке науке
17.01. у 12:00 амф.

Увод у педагогију
17.01. у 12:00 амф.

Општа психологија
21.01. у 9:30 амф.

Основи психологије личности
21.01. у 12:00 103

Статистика у истраживању образовања
16.01. у 14:00 амф.

Образовање и медији
17.01. у 10:00 105

Увод у развојну психологију
21.01. у 14:00 амф.

Развојна психологија
21.01. у 14:00 амф.

Рад са даровитим ученицима
17.01. у 12:00 амф.

Ваншколска педагогија
17.01. у 12:00 амф.

Информационе технологије у образовању
17.01. у 12:00 амф.

Општа педагогија
17.01. у 12:00 амф.

Историја педагошких идеја
15.01. у 14:00 101

Увод у педагошку психологију
13.01. у 10:00 103

Педагошка психологија
13.01. у 10:00 103

Методологија педагошких истраживања
23.01. у 11:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
23.01. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
23.01. у 11:00 амф.

Развој школства и педагогије у Србији
15.01. у 14:00 101

Развој педагогије у Србији
15.01. у 14:00 101

Концепције и стратегије разредне дисциплине
17.01. у 12:00 амф.

Методе рада предшколског педагога
14.01. у 14:00 103

Дидактика
17.01. у 10:00 105

Предшколска педагогија
14.01. у 10:00 103

Развијање и евалуација програма
14.01. у 14:00 103

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
21.01. у 14:00 амф.

Школска педагогија (одабране теме)
14.01. у 11:30 277

Андрагогија
22.01. у 10:00 101

Школска педагогија
13.01. у 12:00 103

Методика рада школског педагога
14.01. у 12:00 277

Предаја дневника праксе
13.01. у 11:30 277

Одбрана дневника праксе
14.01. у 14:00 277

Системи и програми предшколског васпитања
14.01. у 14:00 103

Планирање у настави
16.01. у 11:00 103

Језик и образовање
16.01. у 11:00 103

Праћење и оцењивање у настави
22.01. у 14:00 269

Породична педагогија
15.01. у 10:00 213

Методика математичког образовања
17.01. у 10:00 105

Методика језичког образовања
16.01. у 11:00 103

Савремени педагошки правци
17.01. у 10:00 213

Методе истраживања у педагогији
22.01. у 14:00 658

Дидактичке теорије - импликације у настави
20.01. у 11:00 104

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
21.01. од 9 до 11 часова амф

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
23.01. у 11:00 ЦОН

Дечја игра и развијање стваралаштва
14.01. у 10:00 103

Интерактивне методе у настави
22.01. у 14:00 269

Евалуација школског образовања
13.01. у 10:00  14.01. у 12:00, 277 213

Истраживања у педагогији (мастер)
23.01. у 11:00 амф.

Породични односи и васпитање (мастер)
15.01. у 13:00 213

Високошколско образовање (мастер)
15.01. у 13:00 213

Детињство, култура и образовање (мастер)
14.01. у 13:30 606

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
14.01. у 13:30 270

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
14.01. у 13:30 270

Настава и учење (мастер)
17.01. у 10:00 105

Национална историја педагогије (мастер)
15.01. У 14:00 101

Општа историја педагогије (мастер)
15.01. У 14:00 101

Педагошко саветовање (мастер)
13.01. у 9:45 277

Компаративна педагогија (мастер)
13.01. у 9:45 277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
14.01. У 12:00 277

Управљање у образовању (мастер)
14.01. У 12:00 277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
17.01. У 12:00 амф.

Савремене теорије васпитања(мастер)
15.01. у 14:00 103

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
14.01. у 11:30 277

Евалуација рада наставника (мастер)
15.01. у 14:00 269

Развој и права детета (мастер)
21.01. у 13:00 269

Технике истраживања у педагогији (мастер)
17.01. у 14:00 658
↑↑↑