Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Фебруарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 23. до 30.01. 2019.
  • уплата најкасније до: 25.01.2019.
  • провера услова и приговори: 31.01.2019.
  • испити: од 04. до 12.02.2019.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
7.2. у 9 часова  12.2. у 10 часова, амфитеатар амфитеатар

Систем васпитања и образовања
7.2. у 9 часова  12.2. у 10 часова, амфитеатар амфитеатар

Основи педагошке науке
11.2. у 10 часова амфитеатар

Основи психологије личности
5.2. у 13 часова амфитеатар

Општа психологија
5.2. у 13 часова амфитеатар

Статистика у истраживању образовања
11.2. у 14 часова амфитеатар

Породична педагогија
11.2. у 10 часова к266

Увод у развојну психологију
8.2. у 11 часова сала 103

Развојна психологија
8.2. у 11 часова сала 103

Историја педагошких идеја
4.2. у 10 часова СО3

Општа педагогија
11.2. у 10 часова амфитеатар

Увод у педагошку психологију
4.2. у 13.15 часова сала 103

Ваншколска педагогија
11.2. у 10 часова амфитеатар

Образовање и медији
8.2. у 11 часова сала 211

Развој педагогије у Србији
4.2. у 10 часова СО3

Историја школства у Србији
4.2. у 10 часова СО3

Педагошка психологија
4.2. у 13.15 часова сала 103

Увод у педагошка истраживања
7.2. у 11 часова амфитеатар

Методе и технике истраживања у образовању
7.2. у 11 часова амфитеатар

Методологија педагошких истраживања
7.2. у 11 часова амфитеатар

Дидактика
8.2. у 11 часова сала 211

Предшколска педагогија
12.2. у 10 часова СО3

Развијање и евалуација програма
12.2.у 13 часова СО3

Школска педагогија (одабране теме)
12.2. у 12 часова к277

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
8.2. у 11 часова сала 103

Језик и образовање
7.2. у 12 часова СО3

Образовање одраслих
6.2. у 10 часова сала 101

Савремени педагошки правци
8.2. у 10 часова к266

Школска педагогија
11.2. у 19 часова  11.2. у 19 часова, амфитеатар 211

Методика рада школског педагога
12.2. у 12 часова к277

Предаја дневника праксе
11.2. у 18.30 часова к277

Одбрана дневника праксе
12.2. у 11.30 часова к277

Системи и програми предшколског васпитања
12.2. у 13 часова СО3

Дечја игра и развијање стваралаштва
12.2. у 10 часова СО3

Евалуација школског образовања
12.2. у 16 часова сала 211

Праћење и оцењивање у настави
7.2. у 14 часова к269

Управљање у образовању
12.2. у 12 часова к277

Информационе технологије у образовању
11.2. у 10 часова амфитеатар

Интерактивне методе у настави
7.2. у 14 часова к269

Модели наставе математике и природних наука
8.2. у 11 часова сала 211

Дидактичке теорије - импликације у настави
5.2. у 12 часова сала 211

Истраживања у педагогији (мастер)
7.2. у 11 часова амфитеатар

Високошколско образовање(мастер)
8.2. у 12 часова к266

Детињство, култура и образовање (мастер)
12.2. у 13.30 часова к270

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
12.2. у 12 чаосва к277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
7.2. у 9 часова  12.2. у 10 часова, амфитеатар амфитеатар

Настава и учење (мастер)
8.2. у 13 часова к667

Национална историја педагогије (мастер)
4.2. у 10 часова СО3

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
12.2. у 13.30 часова к270

Општа историја педагогије (мастер)
4.2. у 10 часова СО3

Педагошко саветовање(мастер)
12.2. у 12 часова к277

Породични односи и васпитање (мастер)
8.2. у 12 часова к266

Развијање праксе дечјег вртића(мастер)
12.2. у 13.30 часова к270

Савремене теорије васпитања(мастер)
11.2. у 10 часова амфитеатар

Управљање у образовању (мастер)
12.2. у 12 часова к277

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи(мастер)
12.2. у 12 часова к277

Евалуација рада наставника (мастер)
12.2. у 14 часова к269

Развој и права детета (мастер)
8.2. у 13 часова к269
↑↑↑