Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 28.05. 2019.
  • уплата најкасније до: 24.05. 2019.
  • провера услова и приговори: 29.05. 2019.
  • испити: од 03. до 12.06. 2019.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
12.06. у 14:00 амф.

Систем васпитања и образовања
11.06. у 10:00 амф.

Основи педагошке науке
12.06. у 14:00 амф.

Општа психологија
3.06. у 11:00 105

Статистика у истраживању образовања
6.06. у 14:00 амф.

Професионалне вештине
4.06. у 13:30 211

Основи психологије личности
3.06. у 9:00 амф.

Увод у развојну психологију
10.06. у 9:00 амф.

Развојна психологија
10.06. у 9:00 амф.

Историја педагошких идеја
8.06. у 12:00 С03

Општа педагогија
12.06. у 14:00 амф.

Образовање и медији
7.06. у 13:00 105

Рад с даровитим ученицима
11.06. у 10:00 амф.

Концепције и стратегије разредне дисциплине
11.06. у 10:00 амф.

Информационе технологије у образовању
12.06. у 14:00 амф.

Ваншколска педагогија
12.06. у 14:00 амф.

Увод у педагошку психологију
6.06. у 11:00 103

Педагошка психологија
6.06. u 11:00 103

Развој педагогије у Срба
8.06. у 12:00 С03

Историја школства у Србији
11.06. у 14:00 амф.

Увод у педагошка истраживања
5.06. у 11:00 амф.

Методе и технике истраживања у образовању
5.06. у 11:00 амф.

Методологија педагошких истраживања
5.06. у 11:00 амф.

Дидактика
7.06. у 13:00 105

Предшколска педагогија
4.06.у 10:00 С03

Стручна пракса 1
11.06. у 10:00 ЦОН

Школска педагогија
6.06. у 15:45  6.06. у 16:00, амф. амф.

Комуникација и конструктивно решавање сукоба
10.06. у 9:00 амф.

Развијање и евалуација програма
4.06. у 13:00 С03

Школска педагогија (одабране теме)
11.06. у 10:30 277

Језик и образовање
7.06. у 11:00 ЦОН

Андрагогија
6.06. у 8:00 амф.

Породична педагогија
10.06. у 10:00 266

Савремени педагошки правци
10.06. у 10:00 266

Системи и програми предшколског васпитања
4.06. у 13:00 С03

Дечја игра и стваралаштво
3.06. у 10:00 С03

Методика рада школског педагога
11.06. у 14:00  11.06. у 11:00, 277 277

Предаја дневника из школске стручне праксе
6.06. у 15:30 277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
11.06. у 16:00  11.06. у 15:00, 277 277

Планирање у настави
12.06. у 11:00 С03

Методе рада предшколског педагога
4.06. у 10:00 С03

Дидактичке теорије - импликације у настави
6.06. у 10:30 269

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама - предаја портфолија
3.06. од 11:00 до 13:00 ЦОН

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
6.06. у 11:00 ЦОН

Праћење и оцењивање у настави
5.06. у 12:00 ЦОН

Евалуација школског образовања
3.06. у 11:00 277

Професионални развој наставника
11.06. у 14:00 амф.

Модели наставе математике и природних наука
7.06. у 13:00 105

Инклузија у образовању
5.06. у 15:00 105

Интерактивне методе у настави
5.06. у 14:00 269

Интеркултурално образовање
6.06. у 17:00 105

Методика језичког образовања
7.06. у 11:00 ЦОН

Методика математичког образовања
7.06. у 13:00 105

Истраживања у педагогији (мастер)
5.06. у 11:00 амф.

Детињство, култура и образовање(мастер)
4.06. у 13:00 606

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
11.06. у 10:30 277

Управљање у образовању (мастер)
11.06. у 10:30 277

Компаративна педагогија (мастер)
3.06. у 11:00 277

Педагошко саветовање (мастер)
3.06. у 11:00 277

Савремене теорије васпитања (мастер)
11.06. у 10:00 амф.

Морални развој и морално васпитање (мастер)
11.06. у 10:00 амф.

Настава и учење (мастер)
7.06. у 13:00 105

Евалуација рада наставника (мастер)
5.06. у 14:00 269

Општа историја педагогије (мастер)
8.06. у 12:00 С03

Национална историја педагогије (мастер)
8.06. у 12:00 С03

Породични односи и васпитање (мастер)
10.06. у 10:00 266

Високошколско образовање (мастер)
10.06. у 10:00 266

Образовна политика у предшколском васпитању (мастер)
4.06. у 13:30 270

Развијање праксе дечјег вртића (мастер)
4.06. у 13:30 270

Превенција антицосијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
11.06. у 10:30 277

Развој и права детета (мастер)
10.06. у 9:00 амф.
↑↑↑