Педагогија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 11. до 20.06. 2018.
  • уплата најкасније до: 15.06. 2018.
  • провера услова и приговори: 21.06. 2018.
  • испити: од 25.06. до 04.07. 2018.
Предмети са одељења
Увод у педагогију
26.6. у 18.30 часова амфитеатар

Систем васпитања и образовања
26.6. у 18.30 часова амфитеатар

Основи педагошке науке
28.6. у 10 часова амфитеатар

Основи психологије личности
27.6. у 13 часова  27.6. у 16 часова, сала 103 сала 105

Општа психологија
27.6. у 13 часова  27.6. у 16 часова, сала 103 сала 105

Статистика у истраживању образовања
25.6. у 12 часова амфитеатар

Увод у развојну психологију
25.6. у 10 часова  25.6. у 8 часова, амфитеатар амфитеатар

Развојна психологија
25.6. у 10 часова  25.6. у 8 часова, амфитеатар амфитеатар

Историја педагошких идеја
4.7. у 11 часова СО3

Општа педагогија
28.6. у 15 часова  28.6. у 10 часова, амфитеатар сала 211

Образовање и медији
29.6. у 13.15 часова сала 103

Рад с даровитим ученицима
26.6. у 18.30 часова амфитеатар

Развој педагогије у Србији
2.7. у 10 часова сала 105

Историја школства у Србији
3.7. у 10 часова сала 103

Увод у педагошку психологију
29.6. у 10 часова сала 103

Педагошка психологија
29.6. у 10 часова сала 103

Увод у педагошка истраживања
27.6. у 13 часова амфитеатар

Методе и технике истраживања у образовању
27.6. у 13 часова амфитеатар

Методологија педагошких истраживања
27.6. у 13 часова амфитеатар

Дидактика
29.6. у 13.15 часова сала 103

Предшколска педагогија
28.6. у 10 часова СО3

Стручна пракса 1 (резултати испита)
4.7. у 11 часова сала 211

Ваншколска педагогија
26.6. у 18.30 часова амфитеатар

Концепције и стратегије разредне дисциплине
26.6. у 18.30 часова амфитеатар

Језик и образовање
29.6. у 11 часова сала 213

Образовање одраслих
4.7. у 10 часова амфитеатар

Савремени педагoшки правци
28.6. у 10 часова к266

Школска педагогија
25.6. у 16 часова амфитеатар

Школска педагогија (усмени испит за студенте који су предмет слушали закључно са школском 2016/17.)
25.6. у 13 часова к277

Методика рада школског педагога
26.6. у 10 часова к277

Предаја дневника из школске стручне праксе
25.6. у 15.30 часова к277

Усмена анализа дневника из школске стручне праксе
29.6. у 15.30 часова к277

Системи и програми предшколског васпитања
28.6. у 10 часова СО3

Развијање и евалуација програма (за студенте 3. и 4. године)
4.7. у 15 часова СО3

Предаја портфолија за васпитно-образовни рада са децом са посебним потребама
25.6. у 9 часова сала 103

Васпитно-образовни рад са децом са посебним потребама
28.6. у 11 часова ЦОН

Праћење и оцењивање у настави
27.6. у 15 часова СО3

Управљање у образовању
26.6. у 10 часова к277

Евалуација школског образовања
2.7. у 13 часова сала 213

Информационе технологије у образовању
28.6. у 10 часова амфитеатар

Медији и образовање
29.6. у 13.15 часова сала 103

Професионални развој наставника
3.7. у 12 часова сала 103

Интерактивне методе у настави
27.6. у 14 часова канцеларија ЦОН

Методика језичког образовања
29.6. у 11 часова сала 213

Истраживања у педагогији (мастер)
27.6. у 13 часова  27.6. у 11 часова, амфитеатар амфитеатар

Високошколско образовање (мастер)
28.6. у 11 часова к266

Општа историја педагогије (мастер)
4.7. у 11 часова СО3

Развој и права детета
25.6. у 12 часова  25.6. у 10 часова, к269 к269

Евалуација рада наставника
27.6. у 14 часова к269

Национална историја педагогије (мастер)
3.7. у 12 часова сала 103

Породични односи и васпитање (мастер)
28.6. у 11 часова к266

Педагошко саветовање (мастер)
2.7. у 11 часова к277

Истраживачки рад школског педагога (мастер)
26.6. у 10 часова к277

Компаративна педагогија (мастер)
2.7. у 11 часова к277

Управљање у образовању (мастер)
26.6. у 10 часова к277

Морални развој и морално васпитање (мастер)
26.6. у 18.30 часова амфитеатар

Савремене теорије васпитања (мастер)
26.6. у 18.30 часова амфитеатар

Превенција антисоцијалног понашања деце и младих у школи (мастер)
26.6. у 10 часова к277
↑↑↑