Клуб студената историје (КСИ)

О КЛУБУ

Клуб студената историје je основан 23. маја 2007. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Његово оснивање представља израз жеље његових чланова да студије историје изведу из њихових постојећих граница и дају им нови вид и замах. Кроз различите ваннаставне активности које Клуб организује студенти добијају прилику да се упознају са новим достигнућима историјске науке, да размењују идеје са колегама у земљи и иностранству, стичу нове пријатеље и за будућност важне контакте у домену културе и науке. Једном речју, Клуб настоји да студентима историје студије учини забавнијим, полетнијим и разноврснијим, продубљујући њихова знања и проширујући њихове видике.

↑↑↑